عزاداری شام غریبان سیدالشهداء (ع) محرم 95 کرکوند

(تصاویر) عزاداری شام غریبان سیدالشهداء (ع) محرم 95 کرکوند

( محرم 95 شهر کرکوند )

(تصاویر) عزاداری شام غریبان سیدالشهداء (ع) محرم 95 کرکوند

( حسینیه شهر کرکوند )

( عکس از شهرام بهرامی )

( زمزار )

همچنین ببینید

عزاداری روز سوم شهادت امام حسین(ع) محرم 95 کرکوند

(تصاویر) عزاداری روز سوم شهادت امام حسین(ع) محرم 95 کرکوند

( محرم 95 شهر کرکوند ) (تصاویر) عزاداری روز سوم شهادت امام حسین(ع) محرم 95 …