کاه و کلش

5 دلیل بر مضر بودن سوزاندن کاه در مزارع

( توصیه های کشاورزی )

5 دلیل بر مضر بودن سوزاندن کاه در مزارع

1) سوزاندن كاه موجب تلفات برخی عناصر غذایی موجود در آن مي‌شود. بنابراین در اراضی که کاه سوزانده می­شود در مقایسه با اراضی که کاه به زمین برگردانده می­شود نیاز به مصرف کود بیشتری می­باشد.

2) در مناطقی که برداشت با دست صورت می­گیرد كاه بصورت كپه‌هايي در محل خرمنكوبي جمع‌آوري شده و بعد از برداشت سوزانده مي‌شود. این عمل منجر به انتقال عناصر غذايي از پيرامون مزرعه به مركز آن يا حتي انتقال از مزارع مجاور به مزرعه‌اي مي‌شود كه بعد از خرمنكوبي، بقايا در آن سوزانده مي‌شود. به عبارت دیگر برخی قسمت­های مزرعه از نظر برخی عناصر غذایی فقیر و در جایی که کاه سوزانده می­شود تجمع عناصر غذایی به وجود می­آید. در طول زمان، این عمل موجب می­شود تا یکنواختی حاصلخیزی خاک مزرعه از بین برود و رشد محصول ممکن است در سال بعد در کل مزرعه یکنواخت نباشد.

3) سوزاندن كاه علاوه بر مشکلات یاد شده موجب از بین رفتن موجودات مفیدی می­شود که در خاک وجود دارند.

4) سوزاندن کاه موجب آلودگي محیط ­زیست می­شود. علاوه براین ممکن است در تغییر شرایط آب و هوایی تاثیر داشته باشد و منجر به افزایش درجه حرارت زمین ­شود.

5) کاه می­تواند به عنوان یک منبع غذایی در جیره غذایی دام­ها مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین جمع­ آوری کاه و استفاده از آن به عنوان غذای دام، موجب افزایش درآمد کشاورزان می­شود.

( زمزار )