جملات فلسفی

متن های فلسفی

(جملات آموزنده و فلسفی جدید)

متن های فلسفی

هرگز داشته هایت را به نداشته هایت نفروش

شاید وقتی به نداشته هایت رسیدی حسرت داشته هایی را بکشی که ارزان فروختی …

دوستان واقعی تو ؛ تو را آن گونه که هستی دوست دارند !

دشمنان واقعی تو ؛ تو را آن گونه که هستند !

بعضی ها بهتر از این هستند که نشان می دهند و بعضی ها بدتر از آن هستند که پنهان می کنند …

 

آنچه از روزگار به دست می آید با خنده نمی ماند …

و آنچه از دست برود با گریه جبران نمی شود …

خورشید فردا طلوع میکند ، حتی اگر ما نباشیم … !

کسانی که به آنان عشق می ورزیم از بیشترین قدرت برای آزردن ما برخوردارند …

نعره هیچ شیری خانه چوبی را تخریب نمی کند ، من از سکوت موریانه میترسم !

برای شناخت آدما فقط کافیه یک بار بر خلاف میلشون عمل کنی !

همیشه اسیر دیواری هستیم که از آجر نادانی ها ساخته ایم …

هر زن شایسته مردیست که به او احترام بگذارد و هر مرد لیاقت آن زنی را دارد که قدر تلاش آن مرد را بداند …

میوه‌ی بسیار شاخه درخت را می‌شکند ؛ شادی بسیار ، قلب را !

( زمزار )

همچنین ببینید

زندگی زیبا

جملات زیبا و دلنشین (سری 3)

( جملات آموزنده و مفهومی زیبا ) جملات زیبا و دلنشین (سری 3) در لحظه …