شعر خدا

امروز، روز خداست (متن زیبا)

( متن زیبا و تاثیرگذار )

امروز، روز خداست و همه كارهايم رنگ و بويي خدايي دارد‎ …

امروز، روز خداست و همه كارهايم رنگ و بويي خدايي دارد. هر روز بركت و نعمت خدا را در زندگي‌ام مشاهده مي‌كنم. به ويژه امروز منتظر تجلي بركات فراوان الهي هستم…

با شور و شوقي فراوان و ايماني نيرومند بيرون مي‌روم تا آن‌چه را كه بايد به دست من صورت گيرد، به انجام رسانم.

امروز از آسمان طلا مي‌بارد.

تنها خدا منشا توانگري و بركت بيكران من است. روزي‌ام از خداست.

من والاترين و بالاترين ويژگي‌هاي همه مردم را دوست دارم و هم اكنون والاترين و بالاترين افراد و شرايط را به سوي خود مي‌كشانم.

كارم آسان است و بارم سبك و توفيق‌هايم بي‌شمار. همه نعمت‌هاي الهي به من عطا شده تا براي انجام امور بزرگ مجهز باشم و اين امور را به آساني به ثمر برسانم.

هم اكنون همه چيز و همه كس مرا توانگر مي‌سازد.

هميشه به ياد دارم خدايي ثروتمند دارم كه هميشه مرا به ياد دارد.

خدا عاشق و مشتاق من است.

من خليفه خدا هستم و كمتر از بهترين را نمي‌خواهم.

همه درها گشوده‌اند و همه راه‌ها باز و آزادند تا همه ثروت‌هاي الهي به سوي من سرازير شوند.

سپاسگزارم كه با اعمال قدرت مستقيم خدا، درآمدم افزايش مي‌يابد.

سپاسگزارم كه در تمام امور مالي‌ام، نظم الهي برقرار است.

مواقع بروز ياس و نااميدي و احساس شكست:

خدا مرا آفريده تا توانگر باشم و خودش حمايت و هدايتم مي‌كند.

از هيچ چيز نمي‌ترسم زيرا خليفه خدا هستم و تمام نعمت‌هاي الهي از آن من است.

تسليم شكست نمي‌شوم، با تمام نيرو و در كمال ثبات و پايداري به پيش مي‌روم، آن‌قدر ايستادگي مي‌كنم تا آرزوهاي قلبي و الهي‌ام را به دست آورم.

هيچ چيز منفي در زندگي من راه ندارد. زيرا مسووليت همه امور با خداست.

اين روز را رها مي‌كنم تا برود، خداي مهربان فقط خوبي‌هاي اين روز را برايم نگاه مي‌دارد و مابقي آن ناپديد مي‌شود.

همين كه سر بر بالين مي‌گذارم به خوابي عميق فرو مي‌روم. براي روز موفقيت‌آميزم خدا را شكر مي‌كنم. به آساني مي‌آسايم و مي‌دانم كه خدايم ذهن و تنم را شاداب‌تر و تازه‌تر مي‌كند و براي فردايي بهتر و زيباتر آماده مي‌شوم.

من به خواب مي‌روم اما خداي من بيدار مي‌ماند تا مسايلم را با نظم الهي حل كند و مرا به موفقيت و شادماني و توانگري برساند.

اگر تو نتواني به خدا كه عالم و قادر مطلق است و اداره تمامي اين كاينات غني به عهده اوست، اعتماد كني!

پس به چه كسي مي‌تواني اعتماد داشته باشي!؟

*

*

پاییز

( زمزار )

همچنین ببینید

گل بهاری

(شعر) گر گناهی کردم و دارم، خداوندا، ببخش

( اشعار زیبا – مناجات با خدا ) گر گناهی کردم و دارم، خداوندا، ببخش …