امام زمان

این جـمـعه هــم گــذشت ولیکن نیــامــدی (شعر)

( غزلی در وصف امام زمان عج )

این جـمـعه هــم گــذشت ولیکن نیــامــدی … (شعر)

ســــــالار وقـت آمــــــدنت دیــر شـــد بیا

                                       ایــن دل در انتـــظار فــرج پــیر شد بیا

دیـــدم به خــواب آمـدی از جاده های دور

                                       گـــفتا دلـم کـه خــواب تو تعـبیر شد بیا

  این جـمـعه هــم گــذشت ولیکن نیــامــدی

                                       آیات غـــــربـتم هـــمه تـفــسیر شد بیا

  افـــــسرده ام بـدون تــو٬ باور نــمی کنی؟

                                       عشـــقم اســیر قسمت و تقدیر شد بیا

  گفتی که پاک کن دلت از هرچه غیر ماست

                                       قــلــبم بــه احــترام تـو تطهیر شد بیا

  هـــرشــب به یاد خــال لبت گـریــه میــکنم

                                       عکــست مـــیان آینه تــصویر شد بیا

دردفــــترم بیــاد تـــو نــرگــس کشــیده ام

                                      نـرگــس هم از فـراق تو دلگیر شد بیا

جانم فدای خال لبت نازنیـــن نگار

                                       ساقی ززندگی به خدا سیر شد بیا

( زمزار )

همچنین ببینید

یا اباصالح

تو، معنى کلمات همیشه زیبایى

( دلنوشته ای برای امام زمان عج ) بهار رویا … شعر از محمد عزیزى …