(شعر عاشقانه) تا تو باشی غزلم جای کسی غیر تو نیست

( اشعار عاشقانه )

تا تو باشی غزلم جای کسی غیر تو نیست … ( شعر از یوسف مهدوی فر )

تا تو باشی غزلم جای کسی غیر تو نیست

و در این قافیه ها جز خطِ رخسارِ تو نیست

گر کسی شعر مرا وزن کند، وزن تو است

همه ی گرمی آن جز تبِ تبدار تو نیست

شاعر دفتر من حالت گیسوی تو بود

تو فقط شانه نزن باقی آن کار تو نیست

کل دارایی من خفته در این ابیات است

خوب من باز بمان، شعر که سربار تو نیست

رخِ مهتابی و من دست دلم کوتاه است

مبتلایت که خودش لایقِ تیمار تو نیست

کار عالم گره اش کور شده اخم گُشا

که جز این خنده دوا از برِ بیمار تو نیست

*

*

تا تو باشی غزلم جای کسی غیر تو نیست یوسف مهدوی فر

( زمزار )

پیشنهاد خواندن
در دلم یادی از آن رخسار زیبا مانده است ... (ابوالحسن ورزی)

همچنین ببینید

یا ایهاالعزیز

آهی در این بساط به غیر از امید نیست

( دلنوشته ظهور ) قبول کن … شعر از مجید لشکری ما را به یک …