قمری

(عکس روز) قمری زیبا، خسته ی تنهایی سرد پاییز

( از گوشه و کنار کرکوند )

(عکس روز) قمری زیبا، خسته ی تنهایی سرد پاییز

( زمستان نزدیک است، به فکر پرنده ها باشید … )

قمری

( زمزار )

همچنین ببینید

پاییز زیبا

(عکس) بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین

(عکس) بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین ( عکس از علی ملت ) …