یا امام رضا

شاه خراسانی ام (دلنوشته ای برای امام خوبی ها)

( شعر زیبای تاجیکی درباره امام رضا سلام الله علیه )

شاه خراسانی ام … ( دولتمند خالف )

آن دم زندانی ام ، باز دم جان شدی

از قفس سینه ها همچون آه آمدم

پیرهن یوسفم ، با کفن یوسفم

بوی تن یوسفم ، از دل چاه آمدم

شاه پناهم بده ، خسته راه آمدم

آه نگاهم مکن ، غرق گناه آمدم

راه خراسان چنین ، ماه خراسان چنان

شاه خراسان ببین ، بهر پناه آمدم

شاه خراسانی ام ، رستم دستانی ام

دست مرا رد مکن ، بر در شاه آمدم

شاه پناهم بده ، خسته راه آمدم

آه نگاهم مکن ، غرق گناه آمدم

شافی دارالشفا ، پنجره فولاد کو؟

در طلب شاخه ای مهرگیاه آمدم

مشهد مشهود من ، حضرت محمود من

طالع مسعود من ، نامه سیاه آمدم

شاه خراسانی ام ، رستم دستانی ام

دست مرا رد مکن ، بر در شاه آمدم

شاه پناهم بده ، خسته راه آمدم

*

*

امام رضا (ع)

( زمزار )

همچنین ببینید

یا اباصالح

تو، معنى کلمات همیشه زیبایى

( دلنوشته ای برای امام زمان عج ) بهار رویا … شعر از محمد عزیزى …