دانش آموزان سال چهارم دبیرستان ابوذر کرکوند در زمستان 1363 خورشیدی

(عکس) دانش آموزان دبیرستان ابوذر کرکوند در سال 1363 خورشیدی

( عکس ها و خاطره ها )

(عکس) دانش آموزان سال چهارم دبیرستان ابوذر کرکوند در زمستان 1363 خورشیدی

( عکس از آقای الهیار ابوطالبی )

دانش آموزان سال چهارم دبیرستان ابوذر کرکوند در زمستان 1363 خورشیدی

( زمزار )

پیشنهاد خواندن
(تصاویر) افتتاح دفتر مخابرات کرکوند در سال 1366 خورشیدی

همچنین ببینید

عکس هایی از گوشه و کنار شهر کرکوند

عکس هایی از گوشه و کنار شهر کرکوند (2)

( عکس ها و خاطره ها ) عکس هایی از گوشه و کنار شهر کرکوند …