شهید حاج اسماعیل بهرامی

شهید حاج اسماعیل بهرامی

( جهادگر خستگی ناپذیر )

شهید حاج اسماعیل بهرامی کرکوندی

( فرزند: علی اکبر )

طلوع: 1334 خورشیدی

عروج: 4 اسفندماه 1362 خورشیدی

محل شهادت: پاسگاه زید

ما، در نبرد باطل و حق با درفش حق              بر قله ی همیشه رفیع شجاعتیم

در باور تمامی بی باوران خاک             ما شعله ی ستاره ی صبح بشارتیم

*

*

عکس هایی از شهید حاج اسماعیل بهرامی

( زمزار )

همچنین ببینید

شهید رمضانعلی رفیعی

شهید رمضانعلی رفیعی

( پاسدار رشید اسلام ) شهید رمضانعلی رفیعی کرکوندی ( فرزند باقر ) طلوع: 20 …