(عکس روز) نرم نرمک میرسد اینک بهار

( عکس روز )

نرم نرمک میرسد اینک بهار … بهار 96 کرکوند

ای نو بهار خنـــدان از لامکان رسیـــــدی / چیزی به یار مانی از یـــار ما چه دیـــدی
خندان و تازه رویی سر سبز و مکشبویی / همرنگ یار مایی یا رنگ از او خریــدی

نرم نرمک میرسد اینک بهار نرم نرمک میرسد اینک بهار نرم نرمک میرسد اینک بهار نرم نرمک میرسد اینک بهار نرم نرمک میرسد اینک بهار نرم نرمک میرسد اینک بهار
( زمزار )

پیشنهاد خواندن
(تصاویر) عاشورای حسینی محرم 96 کرکوند

همچنین ببینید

پاییز زیبا

(عکس) بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین

(عکس) بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین ( عکس از علی ملت ) …