عاشقانه

مرا ز بوسه مکن منع، گفتگو اینجاست (نیاز کرمانی)

( غزل عاشقانه )

مرا ز بوسه مکن منع، گفتگو اینجاست … (نیاز کرمانی)

به گردش آر صراحی که امشب او اینجاست

برغم مدعی آن یار ماهرو اینجاست

بیار باده گلرنگ، ساقیا کامشب

نگار لاله عذار بنفشه مو اینجاست

مرا به دل ز غم روز هجر ، بیمی نیست

از آنکه خانه ی امید و آرزو اینجاست

برای بوسه خدا آفرید روی تو را

مرا ز بوسه مکن منع، گفتگو اینجاست

به شانه زلف تو الفت گرفت و گفت به دل

هزار نکته باریک تر ز مو اینجاست

یک امشبی که وی اینجاست ای نسیم سحر

خدای را به رقیبان دون مگو اینجاست

( زمزار )

همچنین ببینید

یا اباصالح

تو، معنى کلمات همیشه زیبایى

( دلنوشته ای برای امام زمان عج ) بهار رویا … شعر از محمد عزیزى …