روز معلم

(متن زیبا) من معلّم هستم

( متن زیبا برای روز معلم )

«من معلّم هستم»

هرشب از آينه ها می‌پرسم :
به کدامين شيوه ؟
وسعت ِ يادِ خدا را
بکشانم به کلاس؟
بچه ها را ببرم تا لب ِ درياچه یِ عشق؟
غرق ِ دریایِ تفکّر بکنم؟
با تبسّم يا اخم؟

«من معلّم هستم»

نيمکت ها نفس ِ گرم ِ قدم‌هایِ مرا می‌فهمند
بال هایِ قلم و تخته سياه
رمز ِ پرواز ِ مرا می‌دانند
سيب ها دست ِ مرا می‌خوانند….

«من معلّم هستم»

درد ِ فهميدن و فهماندن و مفهوم شدن
همگی مال من است….

( روز معلم بر تمامی معلمان عزیز مبارک باد )

( زمزار )

همچنین ببینید

جمله زیبا و آموزنده

( متن های کوتاه فلسفی و زیبا ) جمله زیبا و آموزنده دنیا همه هیچ …