(شعر) در دایره عشق گرفتار حسینم

( شعر درباره امام حسین سلام الله علیه … اشعار محرم )

(شعر) در دایره عشق گرفتار حسینم

در دایره ی عشق گرفتار حسینم

عاشق شده ی چرخش پرگار حسینم

فریاد زند چاك گریبان جنونم

عمریست كه منصورم و بردار حسینم

انگشت نمای همه ی رهگذرانم

دیوانه ی زنجیری بازار حسینم

این زاغ بدآواز سزاور غضب نیست

من مرغ ستایشگر گلزار حسینم

خوشبخت ترینم كه نیازم به كسی نیست

من ریزه خور سفره ی دربار حسینم

در زندگیم واسطه ی فیض الهی است

من تا ابدالدهر بدهكار حسینم

فردای قیامت همه سرگشته ولی من

آسوده میان صف زوار حسینم

در خلد برین از كرم حضرت دادار

همسایه ی دیوار بدیوار حسینم

*

*

امام حسین

( زمزار )

پیشنهاد خواندن
یک روز کسی می شکند فاصله ها را (زهرا پناهی)

همچنین ببینید

امام زمان

دوباره کی به سرها سرور آید

( شعر انتظار ) دلنوشته ای برای امام زمان (عج) – محمد ابراهیم شریفی‌راد شب …