شب یلدای مهدوی

(یلدای مهدوی) واژه ها با من سرگشته، سرودن با تو

( شعر درباره شب یلدا و فراق امام زمان عج )

یلدای مهدوی … شعر از حسین رئوفی

واژه ها با من سرگشته، سرودن با تو
این دلم، از قفس سینه ربودن با تو

نا دگر نیست و سرمایه ی من این نفس است
ایستادن ، حرکت ، راه نمودن با تو

فرق یلداست و شب های دگر ثانیه ای
و اهمیت آن ثانیه ، بودن با تو

میهمانت شده ام، یک دل زخمی با من
سفره از مرهم صد زخم گشودن با تو

شب مهتابی و مهمانی و مهر است ، از دل
همچو خوبان جهان کینه زدودن با تو

با «رئوفی» دل بی کینه که آنهم از توست
فیض از مهر بر این ذره فزودن با تو

*

*

مـا منتظر صبح شب یلـداییم

( زمزار )

همچنین ببینید

یا اباصالح

تو، معنى کلمات همیشه زیبایى

( دلنوشته ای برای امام زمان عج ) بهار رویا … شعر از محمد عزیزى …