فلسفی

سخنان ناب حکیمانه

( جمله های آموزنده و ارزشمند از یزرگان )

سخنان ناب حکیمانه

نه کسی منتظر است،

نه کسی چشم به راه…

نه خیال گذر از کوچه ی ما دارد ماه!

بین عاشق شدن و مرگ

مگر فرقی هست؟

وقتی از عشق نصیبی نبری

غیر از آه…!

–  فریدون مشیری –

*

*

همدردی از احساسات صاحب منصبانه است: آن را به بهای ارزان، بعد از وقوع بلایا، به دست می آورند. ولی دوستی به این سادگی نیست. به مرور ایام و با رنج بسیار به دست می آید، اما چون به دست آمد، دیگر راهی برای خلاصی از آن

وجود ندارد. باید در برابرش سینه سپر کرد.

آلبر کامو

*

*

ما در آرزوی دست یافتن به حقیقت مطلق هستیم، زیرا تاب تحمل پریشانی ناشی از بول هوسی های هستی را نداریم.

نیچه، آن را این طور توصیف کرده است:«حقیقت وهمی است که بدون آن یک گونه خاص قادر به زنده ماندن نیست.»

ما خود را در جست و جویی درونی برای راه چاره تدهین کرده ایم؛ خود را از نیاز به «جزئی از کل بودن» انباشته ایم؛

سرسختانه به این باور وفاداریم که تفسیر – دست کم نوعی از تفسیر – امکان پذیر است. این باور، همه چیز را قابل تحمل و ما را در حس سلطه و قدرت غوطه ور می کند.

اروین دیوید یالوم

*

*

کار یعنی هر چیزی که مجبور به انجام دادنش باشید و بازی یعنی هر چیزی که مجبور به انجام دادنش نباشید.

مارک تواین

*

*

من از هر چه تنها بخواهد به‌ من چیزی بیاموزد بی‌آنکه بر شادمندی‌ام بیفزاید یا مرا نشاط تازه‌ای بخشد نفرت دارم.

یوهان ولفگانگ گوته

*

*

امتیازی که همواره آن را ویژه و خارق العاده دانسته ام، تعلق به صنف درمانگران قابل احترام و شریف است. ما درمانگران بخشی از سنتی هستیم که قدمتش نه فقط به نیاکان بلافصل روان درمانگرمان ( نسلی که با فروید، یونگ و همه نیاکان آنها – نیچه، شوپنهاور، کی یر کگور- آغاز می شود)، بلکه بس دورتر، به عیسی، بودا، افلاطون، سقراط،

جالینوس، بقراط و تمامی رهبران بزرگ مذهبی، فلاسفه و اطبایی باز می گردد که از آغاز زمان، انسان را هنگام ناامیدی هایش یاری داده اند.

اروین دیوید یالوم

*

*

هیچ چیزی چندش آور تر از احترامی که از ترس نشات گرفته، نیست.

آلبر کامو

*

*

والاتر و برتر از خویش بساز؛ ولی نخست باید خود را ساخته باشی، استوار در جسم و روح. مبادا تنها خود را تکثیر کنی، که بایست چیزی والاتر بسازی.

فردریش نیچه

*

*

من هیچ گناهی را بزرگتر

از این نمی شناسم که

بی گناهان را به نام

خدا زیر فشار قرار دهند.

گاندی

*

*

قشنگـــے لیاقت به اینه که

هرکســـے  اون رو نداره….

خسرو شکیبایی

*

*

در مسیری حرکت نکنید که ترس شما را وادار به حرکت کند، در مسیری گام بردارید که عشق و لذت، شما را  به حرکت وا میدارد.

“اوشو”

*

*

‌اگر فکر میکنید هزینه رسیدن به اهدافتان زیاد است…

پس صبر کنید تا صورت حساب تلاش نکردنتان را ببینید…

وین دایر

*

*

در نهان به آنان دل می بندیم ،

که دوستمان ندارند

و در آشکار از آنان که

دوستمان دارند غافلیم

شاید این است دلیل تنهایی ما …

دکتر شریعتی

*

*

دردی که انسان را

به سکوت وا می‌دارد

بسیار سنگین تر از دردی‌ست

که او را به فریاد وا می‌دارد

و انسان‌ها فقط به فریاد هم می‌رسند

نه به سکوت هم …!

فروغ فرخزاد

( زمزار )

همچنین ببینید

عکس نوشته محبت

جمله های تامل برانگیز

( جملات زیبا ) جمله های تامل برانگیز زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره …