این راست نیست که هرچه عاشق‌ تر باشی

این راست نیست که هرچه عاشق‌ تر باشی

این راست نیست که هرچه عاشق‌ تر باشی

همچنین ببینید

غدیر مبارک

پیام های زیبا برای عید غدیر

( متن پیامک زیبا  برای تبریک عید غدیر ) پیام های زیبا برای عید غدیر …