اى كه دل ها همه از داغ غمت غمگین است

اى كه دل ها همه از داغ غمت غمگین است

همچنین ببینید

امام زمان

دوباره کی به سرها سرور آید

( شعر انتظار ) دلنوشته ای برای امام زمان (عج) – محمد ابراهیم شریفی‌راد شب …