که تو رفتی و دلم ثانیه ای بند، نشد

که تو رفتی و دلم ثانیه ای بند، نشد

که تو رفتی و دلم ثانیه ای بند، نشد

همچنین ببینید

امام زمان

دوباره کی به سرها سرور آید

( شعر انتظار ) دلنوشته ای برای امام زمان (عج) – محمد ابراهیم شریفی‌راد شب …