امام زمان عج

(شعر) آفتاب عشق، بر عالم بتاب

( شعر برای امام زمان عج )

عشق … شعر از نسترن قدرتی

ای حضور عشق، ای نور کمال

معنی گلواژه های بی زوال

ای زلال آبی دریای نور

تکسوار جاده های بی عبور

شاهد شب های تلخ انتظار

التهاب سینه های بی قرار

بی حضور عشق ، دل افسرده است

باد شور زندگی را برده است

غنچه ای دیگر نمی روید به باغ

خنده ای از ما نمی گیرد سراغ

بوی غم دارد،  فضای زندگی

گر نباشد عشق  ، وای زندگی

با طلوعت غنچه ها وا می شوند

دشت ها از نو شکوفا می شوند

پونه ها با عشق لب وا می کنند

ژاله ها با لاله نجوا می کنند

با تو بوی عشق دارد خانه ها

بوی گل دارد پر پروانه ها

با تو تا سبز رهایی می رویم

تا حریم آشنایی می رویم

با تو می خوانیم شعر سبز نور

با تو می آییم تا اوج حضور

با تو یعنی: عشق، یعنی: آفتاب

آفتاب عشق، بر عالم بتاب

*

*

عکس نوشته امام زمان 99

( زمزار )

همچنین ببینید

یا اباصالح

تو، معنى کلمات همیشه زیبایى

( دلنوشته ای برای امام زمان عج ) بهار رویا … شعر از محمد عزیزى …