امام مهدی

بازآ، که نوبهار به نام تو بشکـُفـَد

( شعر انتظار )

باز آ … شعر از مصطفی قلیزاده علیار

باز آ، که نو بهار به نام تو بشکـُفـَد

نوروز سرفراز به کام تو بشکـُفـَد

سر مستی دوبارۀ عیش جهان پیر

از جلوۀ شکوهِ تمام تو بشکـفـد

سربسته مانده راز شکوفایی زمین

برگرد، از طراوت گام تو بشکـفـد

بنگر، فروچکد شب ظلمت سرای پست،

آفاق از بلندی بام تو بشکـفـد

بر کاخ اهلِ ظلم، وزد غارتِ خزان

در پیشگاهِ عدلِ تو آلام بشکـفـد

ارباب زور اریکه قدرت فرونهند

تا از نشاط ، چهره ایام بشکـُفـَد

*

*

امام مهدی عج

( زمزار )

پیشنهاد خواندن
دوستان در کربلا خوش انجمن دارد حسین ... (مرثیه)

همچنین ببینید

امام زمان

دوباره کی به سرها سرور آید

( شعر انتظار ) دلنوشته ای برای امام زمان (عج) – محمد ابراهیم شریفی‌راد شب …