سلام بر مهدی

رنگ تو حل شده در برگ گیاهان زمین

( دلنوشته ای برای امام زمان عج )

شعر از صالح محمدی امین

کلماتی که وزیده ست از آن سو در خاک

ریخته عطر غزل های ارسطو در خاک

گر نفس های تو در این شب ویران بوزد

می درخشد کمی از صبح فرارو در خاک

کاش باران بزند اشک مرا گرم کند

مثل رقصیدن در آتش هندو در خاک

نور تو راه بیفتد برسد این پایین

تا ببیند چه گذشته ست در این سو، در خاک

دست تو ظلمت این پنجره را بشکافد

صبح جاری بشود مثل پر قو در خاک

نام تو ریخته در باد که هر جا بوزد

عطری از سیب از این میوه جادو در خاک

رنگ تو حل شده در برگ گیاهان زمین

عطر تو در جریان است ز هر سو در خاک

در غریبی افق معبد آتش،خورشید

منتظر مانده تو را چون گل شب بو در خاک

ماه هم آمده تا نور تو از راه رسد

ماه نازل شده اینجا، زده زانو در خاک

*

*

مهدی عج( زمزار )

همچنین ببینید

یا اباصالح

تو، معنى کلمات همیشه زیبایى

( دلنوشته ای برای امام زمان عج ) بهار رویا … شعر از محمد عزیزى …