یا مهدی

بازآ عزیز مصطفى!

( دلنوشته ای برای امام زمان عج )

بازآ عزیز مصطفى! … شعر از سید محمدمهدى سید على آقا

اى حاصل نخل نبى، اى نور چشمان على

اى مادر تو فاطمه، ماه شب تار همه

اى یادگار انبیا، اى وارث خون خدا

اى ماه آن ماه آفرین، اى نور و خیرالعالمین

اى روح تو روح الامین، باشى امام آخرین

اى مخزن اسرار حق، اى جلوه گاه ذات حق

آن مهدى یزدان تویى، آن هادى دوران تویى

آن مصلح آخر تویى، آن آخرین یاور تویى

آن حجت داور تویى، فرقان تویى انسان تویى

سرچشمه عرفان تویى، آمال انس و جان تویى

من عاشق دیدار تو، شیدا شوم از یاد تو

سرگشته از سوداى تو، بازآ طبیب ما تویى

اى قائم دوران بیا، اى صاحب انسان بیا

بازآ که جام صبرمان، لبریز شداز عشق تو

شیعه بوَد مجنون تو، عالم فداى موى تو

سیف على ابروى تو، قرآن تماماً خوى تو

اى حجت قائم بیا، تنها تویى منجى ما

اى سنبل و ریحان بیا، کاراترین درمان تویى

حامى تویى، والى تویى، ثانى عشر تنها تویى

یوسف تویى، یعقوب تویى، بازآ عزیزمصطفى

برکن حجاب غیبتت، بیرون بیا از خلوتت

بازآ تویى موعود من، نظمى بده بر نظم من

بى وزن شد این شعر من از هجر تو، مَه روى من

شاعر شدم از عشق تو، شرمنده ام از مهر تو

من عاشق گیسوى تو، دارم هواى کوى تو

جانم فداى موى تو، قوس و قزح ابروى تو

بازآ و لبخندى بزن، اى آخرین محبوب من

آتش مزن بر جان من، اى دیدنت سوداى من

اى منتها آمال من، بازآ حبیب جان من

بر قلب من والى تویى، بنما رخت هادى تویى

هم درد و هم درمان تویى، هم روح و هم ریحان تویى

اى که ولایت حق تو، باشد امامت رسم تو

شافع شو ما را در جزا، اى شافع امت بیا

اى آخرین شمس و ضحى، بازآ بیا امید ما!

*

*

( زمزار )

همچنین ببینید

یا اباصالح

تو، معنى کلمات همیشه زیبایى

( دلنوشته ای برای امام زمان عج ) بهار رویا … شعر از محمد عزیزى …