وعده دادند که فریاد رسـی می آید

( دلنوشته امام زمان عج )

وعده دادند  که  فریاد رسی می آید … اسماعیل اسفندیاری

ای به تقویم دلم از همه تکرارترین

یار را در شب تردید خریدارترین

پای بردار که از خانه برون باید رفت

مست وآشفته به صحرای جنون باید رفت

پس بیا در سفرصبح نمک گیر شویم

در دل شعله ور عشق به زنجیر شویم

امشب از هلهله و نای درآ باید گفت

از می و معجزه و دست و عصا باید گفت

وعده دادند  که  فریاد رسی می آید

در پس این شب تاریک کسی می آید

جرعه ی صبر بنوشید که ره در پیش است

عود واسپند بیارید که مه در پیش است

ره دراز است در این شب نفسی تازه کنید

شهر طوفان زده ی عشق پر آوازه کنید

*

*

ظهور امام زمان

( زمزار )

پیشنهاد خواندن
(دلنوشته) وسط کشف کودکانه‌ من، موج زنجیر‌ها تلاطم کرد

همچنین ببینید

امام زمانی

آقا، بهار من زمسـتان است بی تو

( اشعار فراق امام زمان عج ) شعر از یاسر مسافر آقا ، بهار من …