امام مهدی عج

تا روضه هست هیچ دلی بی بهانه نیست

( دلنوشته های انتظار امام زمان عج )

شعر از رحمان نوازنی

تا گریه هست دانه ما بی جوانه نیست

تا روضه هست هیچ دلی بی بهانه نیست

گر چه دلم گرفته از این روزهای سرد

از آتش فراق دلم بی زبانه نیست

آقا کبوترم کن و زیر پرت بگیر

دیگر دلم وسیع شده ، فکر دانه نیست

هر جا که جای داده ایم می نشینم و

کارم دوباره نق زدن کودکانه نیست

تو آمدی و سر زدی و من نبوده ام

دیدی دوباره هیچ کسی  بین خانه نیست

می خواستی که زائر سجاده ام شوی

دیدی تب عبادت من عاشقانه نیست

*

*

امام زمانی

( زمزار )

پیشنهاد خواندن
آخر کجا روم به کجا ایها العزیز...(دلنوشته انتظار)

همچنین ببینید

یا مهدی

بازآ عزیز مصطفى!

( دلنوشته ای برای امام زمان عج ) بازآ عزیز مصطفى! … شعر از سید …