اینگونه نگاه کنید

اینگونه نگاه کنيد !

نگاه درست زندگی!

مرد را به عقلش نه به ثروتش
::

زن را به وفايش نه به جمالش
::

دوست را به محبتش نه به کلامش
::

عاشق را به صبرش نه به ادعايش
::

مال را به برکتش نه به مقدارش
::

خانه را به آرامشش نه به اندازه اش
::

اتومبيل را به کاراییش نه به مدلش
::

غذا را به کيفيتش نه به کميتش
::

درس را به استادش نه به سختیش
::

دانشمند را به علمش نه به مدرکش
::

مدير را به عمل کردش نه به جایگاهش
::

نويسنده را به باورهايش نه به تعداد کتابهايش
::

شخص را به انسانيتش نه به ظاهرش
::

دل را به پاکیش نه به صاحبش
::

جسم را به سلامتش نه به لاغریش
::

سخنان را به عمق معنایش نه به گوینده اش

::::::::

در انتشار آنچه خوبيست و ردي از عشق در آن هست
آخرين نفر نباشيد!

______

(بیتوته)

مجله تفریحی زمزار

همچنین ببینید

زیبا

متن های کوتاه برای لحظه های کوتاه

( جملات زیبای آرامش بخش ) متن های کوتاه آرام کننده برای لحظه های زیبا …