بایگانی/آرشیو برچسب ها : جمله هایی زیبا درباره خنده

بخند حتی اگر…

بخنــــد حتــــي اگــــر...

بخند حتی اگر… بخند حتی اگر لبهایت انحنای خندیدن را بلد نیستند حتی اگر لبخندت ژست خشک و تانخورده ی آدم بزرگ ها را بهم بزند   بخند حتی اگر لبخندت را لای پوشالی ترین دلیل بپیچند حتی اگر لبخندت لای هزارخاطره خاک بخورد   بخند حتی اگر انار به …

بیشتر بخوانید »