بایگانی/آرشیو برچسب ها : جمله های فلسفی و آموزنده

جمله های فلسفی و آموزنده

پیامک فلسفی

جمله های فلسفی و آموزنده؛ سه چیز را با احتیاط بردار : قدم ، قلم ، قسم ! سه چیز را پاک نگه دار : جسم ، لباس ،خیال ! از سه چیز کار بگیر : عقل ، همت ، صبر ! از سه چیز خود را دور نگهدار: افسوس …

بیشتر بخوانید »

جمله های فلسفی و آموزنده از بزرگان

جملات فلسفی

جمله های فلسفی و آموزنده؛ تو ارباب سخنانی هستی که نگفته‌ای ولی حرفهایی که زده‌ای ارباب تو هستند . . . :: جذابیت همیشه در تفاوت هاست هیج آهن ربایی قطب هم سانش را جذب نمی کند . . . :: ایستادگی کن ، ایستادگی کن ؛ و ایستادگی کن …

بیشتر بخوانید »