بایگانی/آرشیو برچسب ها : سخن زرتشت

نصایحی از زرتشت پیامبر

سخنانی از زرتشت پیامبر

نصایحی از زرتشت پیامبر؛ 1- آنچه را گذشته است فراموش کن و بدانچه نرسیده است رنج و اندوه مبر 2- قبل از جواب دادن فکر کن 3- هیچکس را تمسخر مکن 4- نه به راست و نه به دروغ قسم مخور 5- خود برای خود، زن انتخاب کن 6- به …

بیشتر بخوانید »