بایگانی/آرشیو برچسب ها : نوشته های پائولو کوئیلو

نوشته های آموزنده از پائولو کوئیلو

نوشته های آموزنده از پائولو کوئیلو

نوشته های آموزنده از پائولو کوئیلو؛ از دست دادن بخشی از چیزی، بهتر است تا از دست دادن کل آن چیز. :: نیک بختی را می توان در یک شن ساده ی صحرا یافت. چون یک دانه ی شن، یک لحظه از آفرینش است و جهان برای آفریدن آن میلیونها سال …

بیشتر بخوانید »