بایگانی/آرشیو برچسب ها : Butterflyfish

پروانه ماهی ماسک‌دار (راکون خط قرمز)

پروانه ماهی ماسک‌دار (راکون خط قرمز) (Chaetodon Lunula - Raccoon butterflyfish)

پروانه ماهی ماسک‌دار (راکون خط قرمز) (Chaetodon Lunula – Raccoon butterflyfish) پروانه ماهی راکون خط قرمز (ماسک دار) بومی سواحل شرقی آفریقا تا جزایر هاوایی ست. این ماهی در طول رشد و نمو خود از مرحله بچه ماهی تا ماهی بالغ متحمل تغییراتی در رنگ آمیزی می‌گردد. خال ‏سیاه باله پشتی در سن …

بیشتر بخوانید »

پروانه ماهی هشت بند (Chaetodon Octofasciantus)

پروانه ماهي هشت بند (Chaetodon Octofasciantus)

(معرفی ماهیان زینتی آب شور) پروانه ماهی هشت بند (Chaetodon Octofasciantus) این نوع پروانه ماهی در مناطق استوایی غربی اقیانوس کبیر شامل جزایر فیلیپین و هند و چین تا سیلان پراکنده است. روی بدن این ماهی هشت نوار تیره رنگ وجود دارد که تشخیص آنرا آسان می‌سازد. نگهداری آن در …

بیشتر بخوانید »

پروانه ماهی ها (Chaetodontidae)

عکس پروانه ماهی ها

پروانه ماهی (Chaetodontidae/Butterflyfish) در گذشته فرشته ماهی ها و پروانه ماهی ها را با هم در طبقه بندی ماهی ها قرار می دادند، در صورتی که بررسی های اخیر نشان داده اند که باید آن ها را در تقسیم بندی های جداگانه قرار داد.پروانه ماهی ها فاقد خار بزرگ روی …

بیشتر بخوانید »