بایگانی/آرشیو برچسب ها : Butterflyfish

پروانه ماهي ماسک‌دار (راکون خط قرمز)

پروانه ماهی ماسک‌دار (راکون خط قرمز) (Chaetodon Lunula - Raccoon butterflyfish)

پروانه ماهی ماسک‌دار (راکون خط قرمز) (Chaetodon Lunula – Raccoon butterflyfish) پروانه ماهي راکون خط قرمز (ماسک دار) بومی سواحل شرقي آفريقا تا جزاير هاوايي ست. اين ماهي در طول رشد و نمو خود از مرحله بچه ماهي تا ماهي بالغ متحمل تغييراتي در رنگ آميزي مي‌گردد. خال ‏سياه باله پشتي در سن …

بیشتر بخوانید »

پروانه ماهی هشت بند (Chaetodon Octofasciantus)

پروانه ماهي هشت بند (Chaetodon Octofasciantus)

(معرفی ماهیان زینتی آب شور) پروانه ماهي هشت بند (Chaetodon Octofasciantus) این نوع پروانه ماهی در مناطق استوايي غربي اقيانوس کبير شامل جزاير فيليپين و هند و چين تا سيلان پراکنده است. روي بدن اين ماهي هشت نوار تيره رنگ وجود دارد که تشخيص آنرا آسان مي‌سازد. نگهداري آن در …

بیشتر بخوانید »

پروانه ماهی ها (Chaetodontidae)

عکس پروانه ماهی ها

پروانه ماهی (Chaetodontidae/Butterflyfish) در گذشته فرشته ماهی ها و پروانه ماهی ها را با هم در طبقه بندی ماهی ها قرار می دادند، در صورتی که بررسی های اخیر نشان داده اند که باید آن ها را در تقسیم بندی های جداگانه قرار داد.پروانه ماهی ها فاقد خار بزرگ روی …

بیشتر بخوانید »