متن عاشقانه

جمله های گریه آور دلتنگی

جمله های گریه آور دلتنگی ؛

خـدایـا . . .
بـابـت آن روز کـه سـرت داد کـشـیـدمـ مـتـأسـفـمـــ …!
مـن عـصـبـانـی بـودمـ بـرای انـسـانـی کـه تـو مـیـگـفـتـی ارزشـَش را نـدارد
و مــن پـا فـشـاری مـی کـردمـ . . .
::
::

خوشا بحالت آدم…
خودت بودی وحوا
وگرنه حوای توهم هوایی میشد!
::
::

بعضی از آدما ” خـــــــــــــــــــوب نمی بینن ”
اما بدتر از اون اینه که:
بعضی دیگه ”
خوبـــــــــــــــــــــــی رو نمی بینن…

::

::

این روزها
با هر صدائی بر می گردم
و هر بار باید
به روی دلم نیاورم
که تو نبودی…
::
::
من در میان مردمی هستم که باورشان نمیشود تنهایم
میگویند خوش به حالت که خوشحالی
نمیدانند دلیل شاد بودنم باج به آنهاست برای دوست داشتن من
::
::
میدانم که یکی از روزهای مبهم دور…
وقتی جلوی تلویزیون رو کاناپه لم داده ای و بچه ها از سروکولت بالا میروند…
درست همان لحظه ای که قرار است احساس کنی خوشبخت ترینی…
ناگهان…
یاد من به سینه ات چنگ میزند
::
::
چشمانم را باز میکنم و او نیست…
این بی رحمانه ترین اتفاق هرروز است…
::
::
دلم نگرفته از اینکه رفتی…
دلگیرم از دوست داشتن هایی ک میگفتی ولی نداشتی..!
::
::
شده درخلوت تنهایی خود،یادیک خاطره شادت بکند؟لرزه برقلب ودلت اندازد؟بی خبرازهمگانت بکند؟تویی آن خاطره خلوت تنهایی من.
::
::
عشق
درعشق گرچه بایدآهی سردبودن
همرنک باآه وفغان ودرد بودن
نالیدن ودرکوشه رفتن سخت ننک است
درعاشقی باید همیشه مرد بودن
::
::
دیدی آخر من را لمس کردی!ولی چه حیف…سنگ قبر من”احساس”ندارد …
::
::
هیس…ساکت!
یک کف مرتب به افتخار رفتنش… چه بااحساس منوگذاشت ورفت…!

::
::
زیر باران آدم ترم
خاک ِ تنم ، بوی دستهای گِلی ِ خدا را می گیرد…
::
::
خـیـانـت کـه مـیـکنـی دیـگـر خـیـالـت راحـت است،
مـیـدانـی کـه مـُرده . . .
وجـدانـت را مـیـگـویـمـ !
::
::
تنــهایـی یعنـی ؛
ببـیـنـی
غـریـــبه هــا
دردت را
بهــــــتر از او
می فــهمند !
::
::
ساده میگویم…
دلم یک خوب می خواهد
نه اینکه عالیه عالی
نه اینکه بهترین باشد
دلم یک خوب میخواهد ….

::
::
استعدادعجیبی درشکستن داری.قلب،غرور.پیمان.استعدادعجیبی درنشستن دارم .به پای تو.به امیدتو.درانتظارتو !
::
::
دمش گرم…؟ باران رامیگویم به شانه ام زدواگفت…خسته شدی استراحت کن امروز رومن به جای تومی بارم،
::
::
نقـش یـــک درخــت خشک را
در زنـدگی بازی میکـنم
نمیـدانم که بایـد چشم انتظار بهار باشم
::
::
شبیه کسی شده ام که پشت دود سیگارش با خود میگوید باید ترک کنم، سیگارم را، خانه ام را، زندگی ام را… و باز پکی دیگر میزند…!
::
::
خسته ام ازاهل دنیا خسته ازاین سرنوشت،آن که آمدباسیاهی روی قلبم را نوشت،چشم برهم تازدم روح وجسمم راگرفت،عاشقش گشتم ولی تنهاخداحافظ نوشت
::
::
آدامس ها بهترین معلمان معنویت اند. از همان اول به ما میاموزند که هیچ شیرینی ای ماندنی نیست؛
::
::
‘ تو ‘ ماه را دوست داری.. من ‘ ماه هاست که تو را … ‘ برای رفیق خوبم…
::
::
باران بیاید یا نیاید
توباشی یا نباشی
خاطرت باشد یا نباشد
دیگر تنهاییم را با تو هرگز قسمت نمی کنم
و از ته دل به تو می گویم ؛
نا رفیق !
من خیس از یاد توام !
::
::
دست
فـرامـوش نمـی کــند
حـافــظه ی نــوازش
از جـنس ِ حـــرارت اسـت …..!
::
::
بعضی وقتا کسی تو زندگیت هست که اصلا لازم نیست
تو آغوشت بگیره فقط با نگاه گرمش…
بدون حتی گرفتن دستات ….
میتونه قلبتو بوسه بارون کنه…. !

(پاتوق)