سخن بزرگان

سخنانی زیبا از آنتونی رابینز

سخنانی زیبا از آنتونی رابینز؛

حتی اگر خرافاتی نباشید، توصیه های خوب و قدرتمندی لابه لای این خط ها وجود دارد. این متن توسط مؤسسه ی آنتونی رابینز برای موفقیت شما فرستاده شده است.

۱-  به مردم بیش از آنچه انتظار دارند بدهید و این کار را با شادمانی انجام دهید .
۲ – با مرد یا زنی ازدواج کنید که عاشق صحبت کردن با او هستید. برای اینکه وقتی پیرتر می‌شوید، مهارت های مکالمه ای مثل دیگر مهارت ها خیلی مهم می‌شوند .
۳ – همه ی آنچه را که می‌شنوید باور نکنید، همه ی آنچه را که دارید خرج نکنید و یا همان قدر که می‌خواهید نخوابید.
۴ – وقتی می‌گویید: دوستت دارم. منظورتان همین باشد .
۵ – وقتی می‌گویید :متاسفم. به چشمان شخص مقابل نگاه کنید .
۶ – قبل از اینکه ازدواج کنید حداقل شش ماه نامزد باشید .
۷ – به عشق در اولین نگاه باور داشته باشید .
۸ – هیچ وقت به رؤیاهای کسی نخندید. مردمی که رؤیا ندارند هیچ چیز ندارند.
۹ – عمیقاً و با احساس عشق بورزید. ممکن است آسیب ببینید ولی این تنها راهی است که به طور کامل زندگی می‌کنید .
۱۰ – در اختلافات منصفانه بجنگید و از کسی هم نام نبرید .
۱۱- مردم را از طریق خویشاوندانشان داوری نکنید .
۱۲ – آرام صحبت کنید ولی سریع فکر کنید .
۱۳ – وقتی کسی از شما سوالی می‌پرسد که نمی‌خواهید پاسخ دهید، لبخندی بزنید و بگویید :چرا می‌خواهی این را بدانی؟
۱۴ – به خاطر داشته باشید که عشق بزرگ و موفقیت های بزرگ مستلزم ریسک های بزرگ هستند .
۱۵ – وقتی کسی عطسه می‌کند به او بگویید :عافیت باشد .
۱۶ – وقتی چیزی را از دست می‌دهید، درس گرفتن از آن را از دست ندهید .
۱۷-  این سه نکته را به یاد داشته باشید: احترام به خود، احترام به دیگران و مسئولیت همه کارهایتان را پذیرفتن.
۱۸ – اجازه ندهید یک اختلاف کوچک به دوستی بزرگتان صدمه بزند .
۱۹ – وقتی متوجه می‌شوید که که اشتباهی مرتکب شده اید، فوراً برای اصلاح آن اقدام کنید .
۲۰- وقتی تلفن را بر می‌دارید لبخند بزنید، کسی که تلفن کرده آن را در صدای شما می‌شنود .
۲۱ – زمانی را برای تنها بودن اختصاص دهید .