جمله های کوتاه فلسفی

پیامک فلسفی ( جملات حکیمانه)

اس ام اس فلسفی و حکیمانه؛

فاصله از بهشت تا به خشت، خوردن یک سیب بود
و از اینجا تا بهشت؛ نخوردن صدها سیب
افسوس از سقوط . . .
::
خودبینی، دیدن خود نیست
خودبینی، ندیدن دیگران است . . .
(گیله مرد)
::
::
وقتے قهرمان جهان شدم
آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم
تا مدال قهرمانے را به گردنم بیاویزند . . .
(جهان پهلوان غلامرضا تختی)
::
::
رویاهای کوچک را آرزو نکن
زیرا برای تکان دادن قلبت به اندازه کافی قدرت ندارند . . .
::
::
خواندن بی اندیشه بیهوده است
و اندیشه بدون خواندن خطرناک . . .
::
::
اگر میخواهی عسل به دست آوری ، به کندو لگد نزن . . .
( از کارنگی)
::
::
اگرمغزخالی همچون شکم خالی سروصدا میکرد ، جهان اکنون تعریف دیگری داشت . . .
::
::
دانستن جرم کمی نیست
وقتی که…
بدانی و عمل نکنی…
بدانی و بگذری…
بدانی و نادیده بگیری…
بدانی و بشکنی…
::
::
سپیده که سر بزند
در این بیشه زار خزان زده ، شاید گلی بروید
مانند گلی که در بهار روییده
پس به نام زندگی
هرگز مگو هرگز
::
::
حـــکایـت زنـــدگی مـا شـده مــثـل دکــمـه ی پـــیـراهـن
اولــی رو کـه اشــتـبـاه بـــسـتی ،
تــا آخـــرش اشـــتـبـاه مـــیـری !
بــــدبـخـتـی ایــنـه کـه ؛
زمــانی بـه اشـــتـبـاهـت پـــی می بـری کـه رســیـدی بـه آخــــرش . . .
::
::
.می دانی چه موقع از روی دوچرخه می افتی؟
زمانی که رکاب زدن را فراموش کنی
زندگی نیز اینگونه است . . .
::
::
عکس‌های قشنگ، دلیل بر زیبایی تو نیست
ساخت دست عکاس است
درونت را زیبا کن که مدیون هیچ عکاسی نباشی
“مرحوم خسرو شکیبایی”
::
::
ﺣﺘﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﻮﻗﻊ ﺭﺩ ﺷﺪﻥ ﺍﺯ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺩﻭ ﻃﺮﻑ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . . .
::
::
گاهی وقت ها “سکوت” بهترین حرف و “نبودن ” بهترین حضور است . . .
::
::
مــرا بــــرای دزدیــدن تـکـه نـانـی بـه زنـدان بـردنـد
و پـانـزده سـال در آنـجـا هـر روز یـک قـرص نـان کـامـل مـجـانـی خـوردم
(ژان وال ژان – بینوایان)
::
::

منت کشی بی دلیل از هر کسی
به او جرأت قهرهای بی دلیل را خواهد داد . . .
::
::
قـــــطـره هـــای کــــوچـک آب
اقـــــیـانــــوس بــــزرگ را مـــی ســازنـــد
دانـــــه هـــای کــــوچــک شـــن
ســــاحــل زیــــبـا را . . .
لـــــحـظه هـــای کـــــوتاه
شـــــایـــد بـــی ارزش بــــه نــــظـر بــــرســـنـد ، اما …
::
::
در سخن گفتن ، نه فروشنده باش ، نه خریدار . . .
::
::
همیشه تفاوت آنچه را که بدست می آوری و آنچه را که سزاوارش هستی را بدان . . .
::
::
خـــــشـم ، بـــا دیــــوانــگی آغــــاز مـی شـود و بـــا پــــشـیمـانـی پـایـان مـی پــذیــرد . . .
::
::
موفقیت ؛ مجموعه ای از تلاش های کوچک روزانه است . . .
::
::
اگر وجود خار در گل مایه اندوه ماست
وجود گل در کنار خار باید مایه شادی ما باشد . . .
::
::
هنر انسانهای بزرگ این است که
به دشواری کار نمی اندیشند
بلکه به عظمت آنچه خواهند یافت فکر میکنند . . .
::
::
ســه چـــیـز خــیـلی ســـخـت اسـت :
فــــــولاد
الــــمـاس
و خــــویــشـتن شــنـاسی . . .
::
::
درخشان ترین تاجی که مردم بر سر می نهند
در آتش کوره ها ساخته شده است . . .
(چارلی چاپلین)
::
::
به هیچکس و هیچ چیز در این دنیا وابسته نباش
حتی سایه ات در زمان تاریکی تو را تنها می گذارد . . .
::
::
کسانی هستند که از خودمان می رنجانیم
مثل ساعت هایی که صبح، دلسوزانه زنگ می زنند
و در میانِ خواب و بیداری، بر سرشان می کوبیم
بعد می فهمیم که خیلی دیر شده . . .

(راد اس ام اس)