ماه مهر

بوی ماه مهر، ماه مدرسه

متن درباره ماه مهر و آغاز مدرسه؛

فصل مهر ، فصل بازگشایی مدارس؛

فصل مهر ، فصل رویش جوانه های امید، فصل خواندن و نوشتن، از راه رسید، فصل مهر ، فصل آشنایی با خدا، فصل خوشه چینی ستاره ها، فصل همکلاسی های دیروز و هم نیمکتی های امروز، از راه رسید.

امروز زنگ آگاهی به صدا در می آید و پرچم دانش برافراشته می شود، درب گلستان معرفت گشوده می شود و صدای جنب و جوش و شور و هیاهوی بچه ها، فضای مدرسه را پر می کند.

یاسمن ها از قصّه های دیروز می گویند و معلمین درس امروز می دهند و کبوتران وجود را به پرواز در می آورند، تا به دانش آموزان درس خوب زیستن را بیاموزند.

و سخنی با تو دارم ای معلم، آن گاه که بر گوهر وجود، آیه ی مهر می نشانی … نور در گلدان اندیشه ام می نگاری … جوهر وجود را با آیات الهی به شفافیت شبنم دل می نمایی … صف‍حه ی سفید ذهنم را با کلامت قلم می زنی … در گوشم آهنگ مهر می خوانی … دستانم را با ساختن بنای زندگی آشنا می سازی …. با نگاهت شالوده ی وجودم را شکل می دهی و بر رسایی ها و نارسایی هایش صیقل می کشی.

بیشتر بخوانید
یک با یک برابر نیست ... (خسرو گلسرخی)

ای معلم ! ای که پا جای پای انبیاء گذاشته ای تا درس چگونه زیستن را به ما بیاموزی، امروز فرشتگان مامورند، به حمد و ثنای تو که برترین شغل را پذیرا شدی تا بهترین خدمت را به بشریت بنمایی… آن گاه که کلامی می آموزی و آن گاه که حرفه ای یاد می دهی و آن گاه که استعدادهایم را پرورش می دهی تا آن چنان که شایسته است زندگی نمایم و آن گاه که مرا متوجه ی کمال خالقم در آفرینش می نمایی .

من همه ی آن لحظات را مدیون تو هستم که چون فرشته ی آسمانی در خلقت زمینی، تجلی بخش راه انبیائی و سراینده ی غزل هستی بخش آموختن ، برای زندگی نمودن بهتری .

و تو ای زیبای بوستان خرد، از مهر اندیشه ات و سبزی وجود ، پر طراوت تر از همیشه ، وجودم را طراوت می بخشی تا من نیز با پرورش استعداد و اندیشه ام و بالا بردن قابلیت ها و ظرفیت های خویش، خردمندانه نقش آفرین زندگی شوم، که خداوند هستی بخش بدان منظور مرا سرشته و من امروز به شکرانه ی این همه نعمت ، خداوند بزرگ را سپاس بیکران می گذارم که آیات مهرش را در وجودی چون انسان به ودیعت گذاشت تا انسانیت را در وادی امتحان، به عرصه ی ظهور رساند.

بیشتر بخوانید
متن زیبا برای بازگشایی مدرسه

*

*

بازآمد بوی ماه مهر ماه مدرسه

بوی مهر، بوی مهربانی، بوی لبخند، بوی درس و مدرسه و شوق کودکانه در پیاده روها، بوی نمره های بیست، بوی دفتر حساب و مشق های ناتمام، بوی دوستی و محبت…

پاییز با خود شور می آورد و قاصدکها خبر بازگشایی مدارس می دهند، درختان آماده می شوند تا با شوق، برگهای رنگارنگشان را چون کاغذهای رنگی بر سر کودکانی که مشتاقانه به مدرسه می روند بریزند و سارها بر شاخه های انبوه درختان صف کشیده اند، تا آوازهای گرمشان را بدرقه کنند. نسیم، نفس های معطرش را هر صبح بر گونه های سرخابی کودکانه شان می دمد تا خواب را در سایه های کوتاه دیوار جا بگذارند و مشتاقانه تا حیاط منتظر مدرسه بدوند.

دیوارهای آجرنمای مدرسه را سراسر شور و شوق پر کرده است. کلاسها با آغوش باز در آستانه درها ایستاده اند تا میهمانان خود را در آغوش بکشند. واژه ها بر تخته های سیاه جان می گیرند و پروانه می شوند تا در نفس های هیجان زده کودکان پرواز کنند و فضای لرزان کلاس را گرم نمایند. چه شور و حالی دارد این روزهای آغاز مدرسه، روزهایی سراسر دلهره، شوق و اضطراب، روزهای مهر و مدرسه، روزهایی که خیابانها سرخوش هیجان لبریز صداهای کودکانه جاری در پیاده روهایند. روزهایی که عشق هر سحر، عاشقانه از پشت پنجره کلاس ها سرک می کشد تا با بالا آمدن آفتاب، تنشان را در نفس های معطر کودکان شست وشو دهند. روزهایی که آفتاب به شوق مدرسه رفتن هر صبح زودتر از آواز خروس ها بیدار می شود. روزهایی که ماه، بالای سر دفترهای مشق به خواب می رود.

بیشتر بخوانید
متن زیبا برای بازگشایی مدرسه

*

*

باز هم مهــر و شروع مدرسه
باز هم مهــر و شروع مدرسه / بازهم مشق و حساب وهندسه
بازهم صدشوق خواندن دردلم / ریشه ی علم نشاندن دردلم
باز هــم آقـا معلــم درکلاس / میزند گل خنده ای ازجنس یاس
آه ای پیغمـبر دل هـای ما / آب پاک و روشن گِل های ما
ای به لب های تو نون والقلم / ای معلم معـدن جود و کرم
ازشـکوه علم تـو دل، جاودان / طفل دل ازشوق تو آمدبه جان
باغبان باغ علمی و کلام / بی تعارف ای معلم صدسلام
ناخدای کشتی علم وشعور / ای چراغ روشن ای دریای نور
میدهی توجان به جسم چون کویر / با کــلام روشنت آقــامــدیـر
بوسه های عشق مابردست توست  / هستی ماازشکوه هست توست
می دهـدبابای خـــوب مدرسه / شاخه شاخه گل به ما یک دو وسه
ای همیشه مهربان باباسلام / صدتشکر ای صمیمی بامرام
آسمان علم امشب روشن است / وقت رزم علم با اهریمن است
پس لباس علم را برتن کنید / باغ ایران را گل وگلشن کنید

بیشتر بخوانید
یک با یک برابر نیست ... (خسرو گلسرخی)

(شاعر: مهدی کرمی)

همچنین ببینید

مدرسه

متن زیبا برای بازگشایی مدرسه

( جملات زیبا ) متن زیبا برای بازگشایی مدرسه مهر که می آید، پاییز آغاز …