فلسفی

پیامک جملات پندآموز و حکیمانه بزرگان

اس ام اس  فلسفی؛

ساده باش؛

اما ساده قضاوت نکن نیمه ی پنهان آدم ها را!
ساده زندگی کن؛

اما ساده عبور نکن از دنیایی که تنها یکبار تجربه اش می کنی!
ساده لبخند بزن؛

اما ساده نخند به کسی که عمق معنایش را نمی فهمی!

ساده بازگرد؛

اما هرگز برنگرد به دنیای او که زخمت زد(حتی اگر شاهرگ حیاتت را در دستانش یافتی)

و به یاد داشته باش :هیچکس ارزش زانو زدن و شکسته شدنت را ندارد…!!

پیامبر اکرم(ص):

قلبت (وجدانت)، حقیقت را براى تو می‌گوید، دستت را بر روى سینه‏‌ات بگذار، زیرا قلبت از حلال، آرامش و از حرام تشویش پیدا می‌کند.آنچه تو را به تردید می‌اندازد ـ هر چند که صاحبان فتوا، فتوا داده باشند ـ رها کن و به سراغ چیزى برو که تو را به تردید نمی‌اندازد.
مؤمن از ترس گناه بزرگ، گناه کوچک را هم رها می‌کند.

حضرت محمد(ص):

نگریستن به سه چیز عبادت است: صورت پدر و مادر، قرآن کریم، دریا.

قبرستان

خواندنی ترین دفتر خاطرات و مـوثرترین کتاب پند است

تاثیرگذاری را از جیرجیرک بیاموز

که با دو بال کوچک دنیا را کر می کند

آدم هر کاری می تواند بکند الا نامردی

البته معمولا کسانی که هر کاری می کنند

به صورت اتوماتیک نامرد می شوند

تاریخ به ما یاد می دهد

که انسان ها و ملت ها تنها زمانی عاقلانه رفتار می کنند

که از باقی رفتارها خسته شده باشند

اتاق بدون کتاب هم چون بدن بدون روح است

مارکوس سیس رو

دنیا روز به روز بهتر می شود

و متاسفانه شب به شب بد تر

وقتی دشمنت از تو بدگویی می کند

و دوستت خبرش را به تو می رساند

بدان که دشمن و دوستت برای آسیب رساندن به تو همدست شده اند

خوابیدن سخت ترین کار دنیاست

چون شما برای انجام دادنش باید تمام روز را بیدار بمانید

سوگواری مناسب انسانی است

که پا به این جهان می گذارد

نه آن که از این جهان رخت می بندد

هر انسانی سه شخصیت دارد

شخصیتی که نشان می دهد

شخصیتی که واقعا دارد

و شخصیتی که خیال می کند دارد

اشخاصی را که از فرصت های مناسب زندگی خود

کمال استفاده را می برند خود ساخته می گویند

توتل

ثروت و افتخاری که از راه نامشروع

به دست آمده مانند ابری زودگذر است

کنفوسیوس

خوش بین باشید اما خوش بین دیر باور

ساموئل اسمایلز

کسی که از مرگ می ترسد

از زندگی لذت نتواند برد

اسپانیولی

زینت انسان در سه چیز است

علم ، محبت و آزادی

افلاطون

ترقی مولود فعالیت دائمی است

زیرا استراحت چیزی به جز انحطاط در بر ندارد

آنان که به علم خود عمل نکنند

مریض را مانند که دوا دارد و به کار نبرد

دیمقراطیس

گرز برزگ زندگی ممکن است سرم را بشکند

اما گردنم را خرد نمی کند

(مثل چینی)

نیروهائی که برای انداختن کار امروز به فردا مصرف می شود

غالباً‌ برای انجام وظیفه همان روز کافیست

به همه عشق بورز

به تعداد کمی اعتماد کن

و به هیچکس بدی نکن

شکسپیر

چنان باش که بتوانی به هر کس بگوئی مثل من رفتار کن

کانت

بهترین یار و پشتیبان هر کس

بازوان توانای اوست

برای پیشرفت و پیروزی سه چیز لازم است

اول پشتکار دوم پشتکار، سوم پشتکار

لرد آدیبوری

کسی که به جلوی رویش نگاه نمی کند عقب می ماند

مثل اسپانیولی

بالاترین ارزش برای انسان اینست

که راهی به شناخت خویش پیدا کند

امام علی ع

کسی که فقط به کمک چشم دیگران می بیند گول می خورد

مثل فرانسوی

همه کسانی که با تو می خندند دوستان تو نیستند

مثل آلمانی

میراثی گران بهاتر از راستی و درستی نیست

شکسپیر

کسی که به اندازه یک دانه خردل

نخوت در دل داشته باشد وارد بهشت نمی شود

پیامبر (ص)

کسی که شهامت قبول خطر نداشته باشد

در زندگی به مقصود نخواهد رسید

محمدعلی کلی

تنها کسانی تحقیر می شوند

که بگذارند تحقیرشان کنند

الکس هیل

من واقعاً فرمول دقیقی برای موفقیت نمی شناسم

ولی فرمول شکست را به خوبی می دانم

سعی کنید همه را راضی نگه دارید

بیل کازبی

جامعه فرزانگی و سعادت می یابد

که خو اندن کار روزانه اش می باشد

سقراط

بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست

و در انسان چیزی بزرگتر از فکر او

همیلتون

دانش به تنهائی یک قدرت است

فرانسیس بیکن

سخاوت

بخشیدن بیشتر از توان است و غرور

ستاندن کمتر از نیاز

جبران خلیل جبران

اشخاصی را که از فرصت های مناسب زندگی خود

کمال استفاده را می برند خود ساخته می گویند

توتل

ثروت و افتخاری که از راه نامشروع به دست آمده

مانند ابری زودگذر است

کنفوسیوس

خوش بین باشید اما خوش بین دیر باور

ساموئل اسمایلز

کسی که از مرگ می ترسد

از زندگی لذت نتواند برد

اسپانیولی

زینت انسان در سه چیز است

علم ، محبت و آزادی

افلاطون

ترقی مولود فعالیت دائمی است

زیرا استراحت چیزی به جز انحطاط در بر ندارد

آنان که به علم خود عمل نکنند

مریض را مانند که دوا دارد و به کار نبرد.

دیمقراطیس

گرز بزرگ زندگی ممکن است سرم را بشکند

اما گردنم را خرد نمی کند

مثل چینی

نیروهائی که برای انداختن کار امروز به فردا مصرف می شود

غالباً‌ برای انجام وظیفه همان روز کافیست

به همه عشق بورز

به تعداد کمی اعتماد کن و به هیچکس بدی نکن

شکسپیر

چنان باش که بتوانی به هر کس بگوئی مثل من رفتار کن

کانت

بهترین یار و پشتیبان هر کس بازوان توانای اوست

برای پیشرفت و پیروزی سه چیز لازم است

اول پشتکار دوم پشتکار، سوم پشتکار

لردآدیبوری

کسی که به جلوی رویش نگاه نمی کند

عقب می ماند

بالاترین ارزش برای انسان اینست که راهی به شناخت خویش پیدا کند

امام علی ((ع))

کسی که فقط به کمک چشم دیگران می بیند گول می خورد

مثل فرانسوی

همه کسانی که با تو می خندند

دوستان تو نیستند.

مثل آلمانی

میراثی گران بهاتر از راستی و درستی نیست.

شکسپیر

اس ام اس فلسفی پند اموز

مصمم به نیک بختی باش

نیک بخت می شوی

لینکلن

بدی را با عدالت پاسخ دهید

مهربانی را با مهربانی

کنفوسیوس

اگر می خواهی در برابر قاضی نایستی

قانونمند زندگی کن

ولتر

شاخ پربار سر بر زمین می نهد

و عظمت آن هم چنان در فروتنی او جلوه گر است.

(گاندی)

تولد و مرگ اجتناب ناپذیرند

فاصله این دو را زندگی کنیم.

(سانتابان)

خداوند همه چیز را در یک روز نیافریده است

پس چه چیز باعث شده که من بیندیشم

که می توانم همه چیز را در یک روز بدست بیاورم

همت آن است که هیچ حادثه و عارضه ای

مانع آن نگردد.

(ابن عطا)

مرد بلند همت تا پایه بلند به دست نیاورد

از پای طلب ننشیند.

(کلیله و دمنه)

صاحب همت در پیچ و خم های زندگی

هیچ گاه با یاس و استیصال رو به رو نخواهد شد.

ناپلئون

سرچشمه همه فسادها بیکاری است

شیطان برای دست های بیکار، کار تهیه می کند.

(پاسکال)

کار و کوشش ما را از سه عیب دور می دارد

افسردگی، دزدی و نیازمندی.

(ولتر)

بیش از حد عاقل بودن

کار عاقلانه ای نیست

(مثل فرانسوی)

ارد بزرگ :

خویشتن و مردم را هنگامی می شناسی که تنها می شوی

فردریش نیچه :

از ابر انسان است که انسان های برتر دلگرمی و شجاعت می گیرند

ادیبان :

غذایی را بخور که خود می پسندی و لباسی را بپوش که مردم می پسندند .

لائوسته :

اول اندیشه وانگهی گفتار

شوپنهاور :

اولین درسی که والدین باید به فرزندان خود بیاموزند صداقت است

لقمان دانا :

اگر سخن چون نقره است خاموشی چون زر گرانبهاست .

ارد بزرگ :

در پشت هیچ در بسته ای ننشینید تا خودش باز شود

راه کاری دیگری جستجو کنید و اگر نیافتید در را بشکنید .

ارد بزرگ :

هیچگاه برای آغاز دیر نیست همین بس که به خود بگویم

اینبار کار ناتمام را پایان خواهم داد

بزرگمهر :

آن که به خداوند پاک و مهربان بیش از دیگران بید

و امید بسته است بیش از همه در خور ستایش است

بتهوون :

انسان خودت به یاری خود برخیز

شاتو بریان :

گاهی بی رنگی از هر رنگی زیباتر و مفیدتر است

ارد بزرگ :

هرگز به کودکانتان نگویید پیشه ی آینده اش چه باشد

همواره به او ادب و ستایش به دیگران را بیاموزید

چون با داشتن این ویژگی ها همیشه او نگار مردم

و شما در نیکبختی خواهید بود و اگر اینگونه نباشد

هیچ پیشه ای نمی تواند به او و شما بزرگواری ببخشد

آگاتا کریستین :

من تنها با مردی ازدواج می کنم که عتیقه شناس باشد

زیرا فقط در این صورت است که هرچه پیرتر شوم

در نظر شوهرم عزیزتر خواهم بود

بزرگمهر :

ارزش هر کس به خرد اوست

(اس ام اس جدید)