سه شنبه , بهمن ۷ ۱۳۹۹
کنفسیوس

جملات کوتاه و زیبای کنفسیوس

سخنان کنفسیوس(حکیم چینی)

در زندگی، انسان سه راه دارد:
راه اول از اندیشه می‌گذرد، این والاترین راه است.
راه دوم از تقلید می‌گذرد، این آسان‌ترین راه است.
و راه سوم از تجربه می‌گذرد، این تلخ‌ترین راه است.

*
ثروت و افتخاری که از راه نا مشروع به دست امده مانند ابری زودگذر است.

*

آماده شدن برای دستگیری از پیران و وفاداری نسبت به دوستان و مهر ورزیدن به مردم آرزو من است.

*

شرافتمند هر چه را می خواهد در خود میجوید و دون و فرمایه در دیگران!

*

مرد آزاده پیوسته می کوشد که در گفتار آهسته و در کردار خود کردار خود تند و سریع باشد .

*

خودرابه چیزهای کوچک گرفتارکردن ٬ ازکارهای بزرگ بازماندن است .

*
هیچ اندیشه‌ی بدی را در سر یا دل خود جای مده.

*

اغلب مردم گله‌وار گرد هم می‌نشینند، بی‌آنکه درباره‌ی اوضاع عمومی و تکالیف اجتماعی خود کلمه‌ای به زبان آرند، بلکه تنها از گفتن و شنیدن گفتارهای هزل و یاوه خوشحال و شاد می‌شوند و می‌خندند. به راستی این مردم را به راه راست آوردن، بسیار دشوار است.

*

من از یاد دادن آنچه یادگرفته بودم، هرگز خسته نشدم. این یگانه خدمت ناچیزی است که نسبت به خودم می‌توان انجام داد.

پیشنهاد شده برای شما:
دوست داشتن نم نم باران است ...

*

اگر غذایی نامطبوع بخوری، آبی ناگوار بنوشی و بر خم بازوانت بالین بسازی، هنوز می توانی سرور و شادمانی را بیابی

*

موفقیت به همان اندازه شکست خطرناک است

*

بردن همه چیز نیست ؛ امّا تلاش برای بردن چرا .

*

با زنی ازدواج کنید که اگر مرد می بود بهترین دوست شما می شد .

*

اطفال بیشتر به دستور و سرمشق محتاجند تا انتقاد و عیب جویی.

*

زمانیکه دانش یک مرد برای موفقیت کافی است. ولی تقوای او کافی نیست. هر چه را که او ممکن است بدست آورد دوباره از دست خواهد داد.

*

مرد بزرگ با روی خوش رد می کند و مرد کوچک با روی ترش می پذیرد.

*

از اشتباهات خود شرمنده نشوید و آن را جرم ندانید   .

*

اگر به خطا رفتی، از برگشتن واهمه نداشته باش   .

*

به جای اینکه به تاریکی لعنت بفرستید یک شمع روشن کنید.

*

نه از خودت تعریف کن و نه بدگویی. اگر از خودت تعریف کنی قبول نمی‌کنند و اگر بدگویی کنی بیش از آنچه اظهار داشتی تو را بد خواهند پنداشت…

*

اگر یک سال ثمر از کاری خواستی گندم بکار، واگر دو سال خواستی درخت بکار ، و اگر صد سال ثمر خواستی مردم را تربیت نما

پیشنهاد شده برای شما:
خواندنی ترین جملات پیامکی

*

هر چیزی که در زندگی من یافت می شود نتیجه همکاری و صیمیت زن من است .

*

اگر غذایی نامطبوع بخوری، آبی ناگوار بنوشی و بر خم بازوانت بالین بسازی، هنوز می توانی سرور و شادمانی را بیابی “

*

برگ در هنگام زوال می افتدمیوه در هنگام کمال می افتدبنگر که چگونه می افتی چون برگی زرد و یا سیبی سرخ

*

عشق می تواند در مکانهای عجیب و غریب پنهان شود می تواند در پس چهرهایی دوستانه مخفی شود
عشق درست وقتی که تو انتظارش را نداری می اید عشق می تواند در گوشه ای تنگ و تاریک پنهان شود
عشق به سمت کسانی که در جوستجویش هستند می اید عشق می تواند در تلالو رنگین کمان مخفی شود
عشق حتی می تواند در ساختار مولکولی هر چیز نیز رسوخ کند و عشق پاسخی به همه پرسشهاست.

(جملات حکیمانه)

همچنین ببینید

عکس نوشته محبت

جمله های تامل برانگیز

( جملات زیبا ) جمله های تامل برانگیز زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره …