تترای سلطنتی (Emperor Tetra_Royal Black)
تترای سلطنتی (Emperor Tetra_Royal Black)

ماهی تترای امپراتور

تترای امپراتور

emperor tetra  /  Nematobrycon palmeri  

اندازه این ماهی که بومی کلمبیاست تا ۳ سانتیمتر می رسد .باله دمی ماهی نر دارای یک انشعاب نخ مانند در وسط است که به آن حالت ۳ قسمتی می دهد .باله پشت ماهی نر نیز دارای یک زائده نخ مانند نمی باشد .چشمهای درخشان و جواهر مانند این ماهی آبی رنگ است .
تخم ریزی آن در آکوآریوم چندان مشکل نیست .برای این کار در آکوآریوم ۴۰ لیتری که دارای پوشش گیاهی خوبی در مجاورت سطح آب است باید با یک جفت نر و ماده آماده تخم ریزی ریخته شود .حرارت لازم برای تخم ریزی ۲۵ سانتیگراد است .تخمها به گیاهان داخل آکوآریوم می چسبند .بلافاصله پس از تخم ریزی باید ماهی ها مولد از آکوآریوم خارج شدند .نوزادها نسبتا مقاوم و دارای دشد و نمو خوب می باشند .

 

ماهی تترای امپراتور
ماهی تترای امپراتور

 

انواع تترای امپراتور:

تترای امپراتور آبی (Emperor (Kerri) Tetra)

تترای امپراتور آبی دارای رنگ آبی مایل به ارغوانی در دو طرف بدن است.زیستگاه این ماهی آمریکای جنوبی است. تترای امپراتور آبی انتخاب بزرگی برای آکواریوم به حساب می آید.

 

تترای امپراتور آبی (Emperor (Kerri) Tetra)
تترای امپراتور آبی (Emperor (Kerri) Tetra)

تترای سلطنتی (Emperor Tetra_Royal Black)

تترای سلطنتی (امپراتور) ماهی ای صلح جو است که می توان آن را در آکواریوم های اجتماعی نگهداری نمود.این ماهی دارای باله های نیمه شفاف و دمی منحصر به فرد است.زیستگاه این ماهی آمریکای جنوبی است.

تترای سلطنتی (Emperor Tetra_Royal Black)
تترای سلطنتی (Emperor Tetra_Royal Black)

 (زمزار)

 

 

همچنین ببینید

پروانه ماهی ماسک‌دار (راکون خط قرمز) (Chaetodon Lunula - Raccoon butterflyfish)

پروانه ماهی ماسک‌دار (راکون خط قرمز)

پروانه ماهی ماسک‌دار (راکون خط قرمز) (Chaetodon Lunula – Raccoon butterflyfish) پروانه ماهی راکون خط قرمز (ماسک دار) …