اس ام اس فلسفی
اس ام اس فلسفی

آموخته ام هرگاه، کسی یادم نکرد؛ من یادش کنم…

اس ام اس فلسفی؛

شر با شر خاموش نمی شود چنان که آتش با آتش

بلکه شر را خیر فرو می نشاند و آتش را آب

.

.

آموخته ام هرگاه، کسی یادم نکرد

من یادش کنم شاید او تنهاتر از من باشد

.

.

بزرگترین تراژدی زندگی انسانی اینه که

داشته هامون رو قدر ندونستیم

اما می خوایم نداشته ها رو بدست بیاریم

.

.

تفنگ های پر برای شلیک به مغزهای پر ساخته شده اند

و مغزهای خالی برای پر کردن این تفنگ ها

نیچه

.

.

.

چه امید بندم در این زندگانی

که در نا امیدی سر آمد جوانی

سرآمد جوانی و ما را نیامد

پیام وفایی از این زندگانی

.

.

دکتر شریعتی

خداوندا مگذار آنچه را که حق می دانم

به خاطر آنچه که بد می دانند کتمان کنم

.

.

همه بشرند اما فقط بعضی ها انسان اند

دکتر شریعتی

.

.

محبوبه یک پیر مرد بودن بهتر است

تا کنیز یک مرد جوان بودن

مثل انگلیسی

.

.

هنگامی که دوستی به مشکلی برخورده است

او را با پرسیدن اینکه : چه کاری می تونم برات انجام بدم

آزار ندهید ، یک فکر مناسب بکنید و آن را انجام دهید

.

.

عاشق بودن، برپا ساختن ستونهای استوار بر مبنای احساسات است؛ اما جایی نیز برای تغییر بگذار، چون داشتن احساس یکسان در تمام عمر، جایی برای رشد، تجربه و آموختن نمی گذارد.

ترزا ریچیز

.

.

جنگیدن با خواسته ی دل دشوار است. هر چه دل بخواهد به بهای روح به دست می آورد.

هراکلیت

.

.

آنجا که درستی به بینش سوخت می رساند، شور و اشتیاق آتش را به ارمغان می آورد.

آتش حقیقی دلبستگی و باور پایدار، تنها از درون برمی خیزد.

جان ماکسول

.

.

دوست، همسایه ی دل آدمی است.

بلانش هاتریس

.

.

هان! در این جهان، هراس به دل راه مده؛ به زودی خواهی دانست چه بزرگ مرتبه است رنج کشیدن و قوی دل شدن.

لوئیز هی

.

.

عشق، آن گونه اشتیاق و تمایلی است که ما به آن نیمه ی از دست رفته ی خود داریم.

میلان کوندرا

.

.

نیایش، کشش روح به سوی کانون غیر مادی جهان است و اساس نیایش بر دو پایه استوار است: فقر و عشق.

الکسیس کارل

.

.

عشق را در دلت نگه دار؛ زندگی بدون عشق همچون باغ بدون آفتاب است که گلها در آن مرده اند.

لئو بوسکالیا

.

.

تنها وظیفه ی انسان، عشق ورزیدن است.

آلبر کامو

.

.

بخشودن، هدف غایی عشق است.

رینهولد نیبور

.

.

زیبایی دنیا بسته به هنرهای زیبا است؛ هنر، مایه ی غرور و اسباب دلداری و آسایش خاطر است.

آناتول فرانس

.

.

هنرمند عاشق طبیعت است و به همین جهت، هم برده و هم ارباب آن است.

رابیندرانات تاگور

(زمزار)