جملات فلسفی

اس ام اس فلسفی (سری ۳)

اس ام اس و پیامک فلسفی؛

آنچه که آسان بدست آید، همیشه نخواهد ماند

و آنچه که همیشه خواهد ماند، آسان بدست نخواهد آمد

درخت انار عاشق شد، گل داد، سرخ سرخ.
گلها انار شد، داغ داغ. هر اناری هزارتا دانه داشت.
دانه ها عاشق بودند،دانه ها توی انار جا نمی شدند.
انار کوچک بود .دانه ها ترکیدند.انار ترک برداشت.
خون انار روی دست لیلی چکید.
لیلی انار ترک خورده را از شاخه چید.مجنون به لیلی اش رسید…
خدا گفت:
“راز رسیدن فقط همین بود.

کافی است انار دلت ترک بخورد.”

بعد از بگو مگو

اونی که اول معذرت خواهی‌ کنه شجاع ترینه!

اونی که اول می‌بخشه قوی ترینه!

اونی که زودتر فراموش می‌کنه خوشبخت ترینه!

اشتباه اصلی ما در زندگی.

هزاران کار غلطی نیست که انجام میدهیم

بلکه هزاران کار درستی است که برای اشخاص غلط انجام میدهیم

آنهایی که بی عاطفه هستند

روزگاری بسیار عاشق بودند

اگر مشکلات شما در زندگی به بزرگی یک کشتی است

هرگز فراموش نکنید که نعمتهایتان به وسعت یک اقیانوس است

هنگامی که در زندگی اوج میگیری

دوستانت می فهمند تو چه کسی بودی

اما هنگامی که در زندگی، به زمین می خوری

آنوقت تو میفهمی که دوستانت چه کسانی بودند

“خشم” احساسی است که باعث می شود

زبان شما سریع تر از “عقلتان” کار کند.

اگر توانایی تحسین توانایی های کسی را نداری

حق ایراد گرفتن از ضعف های کسی را هم نداری

خوشبختی فرجه ای است

در فاصله دو بدبختی

تا کنون هیچ کسی

به خاطر “بخشیدن” فقیر نشده است

حسادتِ دوست

از رقابتِ دشمن بدتر است

در زندگی اختیار بادها دست ما نیست

اما اختیار بادبان ها دست خودمان است

هویت و ماهیت خود را برای هیچکس تغییر ندهید

اگر خدا با خِرَد بی انتهای خود شما را اینگونه که هستید خلق کرده

حتماً علتی داشته است

کلید موفقیت را نمیدانم

اما کلید شکست این است که

سعی کنیم همه را راضی نگه داریم

آرام صحبت کنید

ولی سریع فکر کنید

مردم فقط به یک طریق با شما برخورد میکنند

و آن طریقی است که شما اجازه میدهید

نگران افرادی که پشت سر شما سخن می گویند نباشید

آنها کسانی هستند که بجای رفع کاستی های خودشان

مشغول یافتن عیوب زندگی شما می باشند

نگرانی، مشکلات فردای شما را حل نمی کند

انرژی و توان امروزِ شما را از بین می برد

هر کسی یک نابغه است

اما اگر یک ماهی را از روی توانایی او برای

بالا رفتن از درخت مورد قضاوت قرار دهید

همه عمر خود را با این باور زندگی خواهد کرد که یک کند ذهن است!

آلبرت اینشتین

درد وابسته شدن به کسی که از او مطمئن نیستید

همیشه بیشتر از فراموش کردن اوست

مشکل دنیا این است که احمق ها کاملاً بخود یقین دارند

در حالیکه دانایان سرشار از شک و تردیدند

برتراند راسل

انسانهای ضعیف قدرت بخشیدن ندارند

بخشش صفت بارز انسانهای قوی است

گاندی

هیچگاه با احساسات کسی بازی نکنید

ممکن است بازی را ببرید اما این خطر وجود دارد

که تا آخر عمرتان او را از دست بدهید

ویلیام شکسپیر

ابراز یک کلمه دلگرم کننده به فردی درمانده

ارزشش بیشتر از ساعتها تعریف و تمجید بعد از کامیابی او است

تغییر نکنید بخاطر اینکه آدمها دوستتان داشته باشند

خودتان باشید و بدانید آدمهایی که لیاقتتان را دارند

خودِ واقعی شما را دوست خواهند داشت

اگر اعتماد می کنید مراقب باشید

وقتی کسی پیش شما پشت سر دیگران حرف می زند

مطمئناً پیش دیگران نیز پشت سر شما حرف خواهد زد

پیدا کردن یک دوست باوفا و صادق

مانند یافتن قطره اشکی در اقیانوس است

اگر چنین دوستانی دارید، قدرشان را بدانید

دنبال دلتان بروید

اما “عقلتان” را هم با خود ببرید

متوسل شدن به خشم و عصبانیت مانند این است که

قطعه زغال داغی را به قصد پرتاب به سوی کسی در دست بگیرید

تنها فردی که می سوزد شما هستید

عشق حقیقی

داستان رومئو و ژولیت نیست که با هم از دنیا رفتند

بلکه حکایت مادر بزرگ و پدر بزرگ است که به پای هم پیر شدند

صورتهای خوب افول خواهند کرد

اما سیرت خوب شما را برای همیشه زیبا نگاه می دارد

گاهی لازم است در زندگی برخی آدمها را گم کنید

تا بتوانید خودتان را پیدا کنید

(اس ام اس جدید)