جملات کـــوتـاه و زیبــای بـــودا
جملات کـــوتـاه و زیبــای بـــودا

جملات کـــوتـاه و زیبــای بـــودا

سخنان بودا؛
زندگی انسان مانند شبنمی است که از برگ گلی می لغزد و فرو می چکد
*
گرسنگی بدترین ناخوشی هاست .
*
رهایی قطعی هر کس در نابودی است
*
هرگاه کسی که نیکی می کند ، با نتیجه آن خود را مشغول نسازد، آنوقت حس غضب و خود خواهی در قلب او خاموش می شود
*
اگر کسی در انجام کاری پرخاش کند ،دادگر نیست
*

لحظه ای که به کمال رسیدم و منور شدم ، تمام هستی کامل و منور شد
*
آزادی در بی آرزوئی است
*
هیچ کس جز خود ما مسوول بدبختی ها و یا خوشبختی های ما نیست
*
اشکهای دیگران را مبدل به نگاههای پر از شادی نمودن بهترین خوشبختی هاست
*
کسی که از ابتدا نا بینا به دنیا آمده است معنی تاریکی را نمی فهمد زیرا هرگز روشنایی را تجربه نکرده است
*
هستی ما به ناپایداری ابرهای پاییز
تماشای تولد و مرگ موجودات همچون نظاره شعله‌‌های آتش یک عمر
مانند جرقه رعدی در آسمان چون سیلابی پر شتاب و روان از سراشیبی کوهی
(جملات حکیمانه)