حدیث درباره غذا

احادیث گهربار درباره غذا خوردن

(احادیث و سخنان بزرگان)
احادیثی گهربار درباره غذا خوردن
پیامبر صلى ‏الله ‏علیه ‏و ‏آله :
مؤمن کم خوراک است و منافق پرخور.
وسائل الشیعه، ج ۲۴، ص ۲۴۱، ح۳۰۴۳۶

 

*

*
پیامبر صلى ‏الله ‏علیه ‏و ‏آله :
هر کس غذا بخورد و دیگرى به او نگاه کند، و به او ندهد، به دردى بى درمان مبتلا مى‏شود.
تنبیه الخواطر معروف به مجموعه ورام ج ۱ ، ص ۴۷

 

*

*

 

پیامبر صلى‏ الله‏ علیه ‏و‏ آله :
با هم غذا بخورید و پراکنده نباشید، که برکت با جماعت است.
نهج الفصاحه ص ۶۱۵ ، ح۲۱۸۰ – بحارالأنوار(ط-بیروت) ج ۶۳، ص ۳۴۹ ، ح۹

 

*

*

 

پیامبر صلى ‏الله‏ علیه ‏و ‏آله :
هر کس کم بخورد، سالم مى‏ ماند و هر کس زیاد بخورد تنش بیمار مى ‏شود و قساوت قلب پیدا مى‏ کند.
نهج الفصاحه ص۷۲۸ ، ح ۲۷۷۹

 

*

*
پیامبر صلى‏ الله ‏علیه ‏و ‏آله :
از غذای مردم فاسق تناول مکن.
وسائل الشیعه، ج۲۴ ص ۲۷۴ ، ح۳۰۵۳۱

 

*

*

 

امام کاظم علیه السلام :
خداوند شراب را به خاطر نامش حرام نکرده بلکه به خاطر عاقبتش حرام فرموده و هر چه پیامدهای شراب را داشته باشد نیز (در حکم) شراب است.
کافی(ط-الاسلامیه) ج۶ ، ص  ۴۱۲ ،ح ۲

(زمزار)