تیکه

اس ام اس تیکه دار سنگین

اس ام اس تیکه دار سنگین ۱۳۹۴؛
واقعیت ها را هر روز صبح جا می گذارم پشت اتاق گریم
از بس آدم ها واقعی بودنمان را دوست ندارنداس ام اس تیکه دار سنگینهیچ کس در این دنیــــــــــا سـرش شلــوغ نیست
همه چیـــز به اولـویت ها بر می گـردداس ام اس تیکه دار سنگینمواظبم باشید دست هایم را بگیرید
می گویند آلزایمر گرفته ام
اما من فقط دنیایتان را نمی شناسماس ام اس تیکه دار سنگینوقتى با یک دست نقاب هایشان را نگه داشته اند
و با دست دیگر کلاه بر سرم مى گذارند
انتظار زیادیست که بخواهم نوازشم کننداس ام اس تیکه دار سنگیندنـــــیـــــــا
بازی هایت را سرم درآوردی
گرفتنی ها را گرفتی
دادنی ها را ندادی
حسرت ها را کاشتی
زخم ها را زدی
دیگر بس است چون چیزی نمانده ، بگذار بخوابم
محتاج یک خواب بی بیداری اماس ام اس تیکه دار سنگینامروز باورم شد که تو خسته تر از آن بودی
که بفهمی دوست داشتنم را
از من که گذشت اما هرجا که هستی خسته نباشیاس ام اس تیکه دار سنگینبه بعضیا باید گفت :
ﻛــﺎﺷــﻜـی شعورتم
ﻣـِﺜـﻞ ﻟـﻴـﺴـﺖ ﺩﻭﺳــﺘـﺎﺕ ﻫــﺮ ﺭﻭﺯ ﺑـﻪ ﺗــﻌـﺪﺍﺩﺵ ﺍﺿــﺎﻓـﻪ می شداس ام اس تیکه دار سنگیناحترام گذاشتن به بعضیا
مثه تکون دادن پارچه ی قرمز جلوی گاوه !اس ام اس تیکه دار سنگینجلوی کوه داد بزنی محبت بر می گردد محبت
تو از سنگم کمتر بودیاس ام اس تیکه دار سنگینسکوت و صبوریم را به حساب ضعف و بی کسی ام نگذار
دلم به چیز هایی پایبند است که تو یادت نمی آید
( زمزار )

بیشتر بخوانید
پیامک غم و عشق

همچنین ببینید

مادر

متن تبریک روز مادر

( جملات پیامکی ویژه روز مادر ) متن تبریک روز مادر مادر،‌ ای الهه مهر، …