اشعار امام زمان عج

ما از تو نداریم به غیر از تو تمنا…(دلنوشته مهدوی)

( شعر درباره امام زمان عج )

ما از تو نداریم به غیر از تو تمنا…(دلنوشته مهدوی)

بین من و تو، جز منِ من فاصله ای نیست

تو پیش منی، من ز تو دورم، گله ای نیست

 ما مدعی و نفس پرستیم و صد افسوس

در خیل مریدان که دل یکدله ای نیست

پا بند شد آن کس که ز کوی تو گذر کرد

با اینکه درِ خانه ی تو سلسله ای نیست

با خون دل از دوری تو ساز بسازیم

و آن نغمه نوازیم که در چلچله ای نیست

«ما از تو نداریم به غیر از تو تمنا»

چون درّ وصال تو که ما را صله ای نیست

( زمزار )

همچنین ببینید

شکست عهد من و گفت هرچه بود گذشت

(شعر) شکست عهد من و گفت: هرچه بود گذشت !

( دلنوشته های زیبا و عاشقانه ) شکست عهد من … دکتر ایرج دهقان شکست …