چهارشنبه , خرداد ۱۴ ۱۳۹۹
هفته وقف

اس ام اس و پیامک هفته وقف

 اس ام اس و پیامک گرامیداشت هفته وقف 

 پیامبر اکرم(ص): بهشت متعلق به توبه کاران و رحمت متعلق به وقف گزاران است.
.
.
.
وقف تجلی ایثار ونوع دوستی است.
.
.
.
وقف، هدیه ای بی منت برای خلق و رحمتی بی پایان برای واقف است.
.
.
.
وقف، از خود گذشتن برای به خدا رسیدن است.
.
.
.
وقف از دل بخشیدن و نتیجه را از صفای روح دیدن است.
.
.
.
وقف نشانه گذشت از خویشتن وپیوند باخداست.
.
.
.
وقف جوشش جویبار جوانمردی و سخاوت از چشمه سارنورانی وجلا گرفته جان مؤمنی است که ازنور کرامت خداوند جلیل جریان می یابد.
.
.
.
وقف توقف مال در ایستگاه عمل خیرجهت تقویت روح وتهیه توشه ادامه مسیرآخرت است.
.
.
.
وقف مال واقف کسرمال نیست
.
.
.
فعل وقف را پاداش پیدا نیست.
.
.
.
وقف، مجذور رحمت الهی، به توان اعصاراست.
.
.
.
وقف انفاق بی آفات ومضاربه با خداست.
.
.
.
وقف، ماندگار نمودن نام خود در دفتر صالحان است.
.
.
.
وقف آیتی ازروح بلند وفرا زمانی واقف است.
.
.
.
وقف پیوندقلب واقف با کالبدآیندگان است.
.
.
.
وقف گلستان بی خزان است.
.
.
.
وقف نشانه دوراندیشی،مردم دوستی و معامله باخدا و عامل شکوفایی علم و اندیشه است.
.
.
.
وقف بارش باران سخاوت و نوازش نسیم مهربانی است در کویر عطشناک زندگی
.
.
.
وقف سجده شکربر نعمت همیشه جوشان الهی است.
.
.
.
وقف واقف چراغی ماندگار تا روزحساب است.

.
.
.
وقف رهایی از تکاثر شیطانی ورسیدن به کوثر رحمانی است.

( زمزار )