طنز - جوک - خنده دار

سری ۷ جملات کاریکلماتوری

( اس ام اس کاریکاتور کلمات )

سری ۷ جملات کاریکلماتوری

دلم به حال ماهی‌ها می‌سوزد چون هیچ کس اشکشان را نمی‌فهمد

*

*

اگر بخواهم پرنده را محبوس کنم، قفسی به بزرگی آسمان می‌سازم.

*

*

وقتی مشتهایمان گره بود خیاط هر لباسی خواست به تنمان کوک زد.

*

*

برای آنکه از آزادی سوءاستفاده نشود، درب آن را مهروموم کردند.

*

*

بچه های فقیر فقط در زنگ انشاء به کنار دریا می روند.

*

*

گاوها در صف کشتارگاه همدیگر را هل می دهند.

*

*

درخت دلشکسته به پشت هیزم شکن تکیه می دهد!

*

*

وقتی از کار بیکار شدم کودک درونم را به شیر خوارگاه سپردم!

*

*

اغنیا به آب درمانی و فقرا به نان درمانی نیازمند هستند.

*

*

در مدرسه گفتندجبر را یاد بگیرید بچه بودیم جبر را پذیرفتیم.

*

*

آدمهائی که “دورنگی “را “زرنگی “میدانند همانهائی هستنند که “رفاقت “را “حماقت” میدانند.

*

*

کتاب ” یار ” مهربانی است که با همسرتان هیچ مشکلی ندارد

*

*

زیبایی اش را به لوازم آرایشی اش تبریک گفتم.

*

*

تو و من ، تومن ها می ارزیم.

*

*

به دست و پای شکمم افتادم که دست از پای سیب بردارد.

*

*

بار خشخاش بر پشت خر معتاد، به مقصد نمی رسد.

*

*

در تاریکخانه ی چشمانت، برق نگاهت نگاتیو دلم را سوزاند.

( زمزار )