تاسوعای حسینی محرم 95 کرکوند

(تصاویر) تاسوعای حسینی محرم ۹۵ کرکوند

( محرم ۹۵ شهر کرکوند )

(تصاویر) تاسوعای حسینی – محرم ۹۵ شهر کرکوند

( عکس: شهرام بهرامی – مهدی محمدی )

( زمزار )