جدیدترین جمله های دلتنگی

اینجا همه چیز حرف است ، دل خریدار ندارد !

جمله های غمگین دلهره آور؛

اینجا همه چیز حرف است ، دل خریدار ندارد ! کافیست زبانت بچرخد ….
::
::

خدایا پشت این فاصله ها شهریست که یک دوست در آنجا دارم ، هرکجا هست ، به هر فکر ، به هرحال و به هر کار ، عزیز است ! خدایا تو نگهدارش باش
::
::
اگر با گرگ ها زندگی میکنی زوزه کشیدن را بیاموز ، من در روزگاری زندگی میکنم که فقط خدایش از پشت خنجر نمیزند!
::
::
کارم آنقدر گره خورده خدا، که به یک ” کن فیکون ” محتاجم
::
::
تفنگهای پر برای مغزهای پر ساخته شده اند ، و مغزهای خالی برای پر کردن این تفنگها !
::
::
زنی پشت چراغ قرمز گل میفروخت و کسی از او گل نمیخرید ، و زنی دیگر چراغ سبز نشان میداد و سرش شلوغ بود
::
::
خدایا در انجماد نگاه های سرد این مردم دلم برات ” جهنمت ” تنگ شده است !
::
::
نون هم نشدیم ، یکی از روی زمین برداره بوسمون کنه !
::
::
من می بافتم ، او می بافت ، من برایش کلاه تا سرش گرم بماند ، و او برایم دروغ تا دلم گرم بماند !!!
::
::
میدونی تلخ ترین اتفاق چیه ؟ تو بخوای اونم بخواد اما تقدیر نخواد !
::
::
در غریبی پنجه حسرت به دیوار کشیدم … غریبی نکشیدی که بدانی چه کشیدم
::
::
پاییز فصل رسیدن انار های سرخ است ، و انار چه دل خونی دارد از رسیدن ….
::
::
دلم نگرفته از اینکه رفته ای ، دلگیرم از همه دوست داشتنهایی که گفتی ولی نداشتی !!
::
::
چه ساده بودم که گمان میکردم ، به دورم میگردند کسانی که دورم میزدند …
::
::
چه دنیای عجیبی است، همه میگویند حرف دلت را بزن ، اما هروقت حرف دلم را زدم ، دل همه را زدم !
::
::
تصمیم گرفتم آنقدر کمیاب شوم شاید دلی برایم تنگ شود ، اما افسوس فراموش شدم !
::
::
هر آنچه خواستیم نیامد به دست … چو بیگانه بودیم به این دنیای پست … پی آب بودیم کوزه به دست … چو آب یافتیم کوزه شکست !
::
::
از کسی که کتابخانه دارد و کتاب زیاد میخواند نباید هراسید ، از کسی باید ترسید که تنها یک کتاب دارد و آن را مقدس میپندارد !
::
::
خودم هم خوب میدانم که در یادت نمیمانم ، ولی این بیت نیما را برایت باز میخوانم ، گر تو یادم کنی یا نه ، من از یادت نمیکاهم …
::
::
دوستانم مثل گندمند ، یعنی یک دنیا برکت و نعمتند . و من چه خوشبختم که زرخوشه های گندم در اطرافم موج میزند
::
::
چه دعایی کنمت بهتر از این ؛ که خدا پنجره باز اتاقت باشد ، عشق محتاج نگاهت باشد ، عقل لبریز زبانت باشد ، و دلت وصل خدایت باشد
::
::
دوستان خوب خوشه های مرواریدند که داشتن آنها ثروت و دیدن آنها سراسر لذت است
::
::
دوست مثل متکاست ، اگه ناراحتی روش گریه کن، تو خستگیهات بهش تکیه کن ، از خوشحالیت تو آغوشت بگیرش ، تو بیماریت سرتو بزار روش ، پس متکاتم !
::
::
به درختان جنگل گفتم ، چرا شما با این عظمت از تکه آهنی به نام تبر میرنجید؟ گفتند: رنج ما از تبر نیست ، از دسته آن است که از جنس خود ماست!
::
::
اگر میدانستید که یک محکوم به مرگ هنگام مجازات تا چه حد آرزوی بازگشت به زندگی را دارد، آنگاه قدر روزهایی را که با غم سپری میکردید را میدانستید
::
::
آلمانیها معتقدند ؛ اگه یه طاووس داشته باشی که برات ناز کنه ، اگه یه تمساح که برات اشک بریزه ، یه کلاغ که برات خبر بیاره ، یه روباه که فریبت بده ، دیگه لازم نیست که “زن” بگیری !!
::
::
زندگی کتابی است پرماجرا ؛ هیچگاه آن را به خاطر یک ورقش دور نیاندازید
::
::
مناجات صادقانه: خدایا دقت کردی بعضی وقتا شیطون چه پیشنهادات خوبی میده ؟!

(پاتوق)

همچنین ببینید

گریه

پیامک گریه دار

( جملات و متن های عاشقانه با موضوع گریه ) پیامک گریه دار میگویند زمان …