ماهیان زینتی و انرژی مثبت
ماهیان زینتی و انرژی مثبت

ماهیان زینتی و انرژی مثبت

ماهیان زینتی و انرژی مثبت

ماهیان زینتی از جمله مخلوقات زیبای خدا هستند . نگریستن به ماهیان اکواریومی به انسان انرژی مثبت داده واز ناراحتیهای روحی و اضطراب او می کاهد

به طور مختصر؛ ماهیان زینتی ، به ماهیانی اطلاق میشود که دارای رنگ بندی منحصربفرد ودارای رفتارهای جذاب وگهگاه استثنایی بوده که باعث جلب توجه انسانها وخوگرفتن به آنها ودرعین حال عامل نشاط وآرامش برای آدمیست.

نگریستن به محیط آرام ودلنشین وزندگی جذاب ماهیان زینتی چه در محیطهای محصور(آکواریومها) وچه در محیطهای طبیعی،سبب میشود که روح و روان آدمی برای مدتی هر چند کوتاه ،و به دور از مشغله های  روزمره شاداب تر وپرنشاط تر گردد.

روان شناسی و ماهیان زینتی

از نظر علم روانشناسی ، نگاه کردن به آکواریوم ماهیان زینتی در حدود 20 دقیقه ، شادابی شما را تا 48 ساعت بعد تضمین کرده وشما را از اضطراب وافسردگی واسترس نجات خواهد داد.

 ماهیان زینتی آب شیرین

ساکن رودخانه ها و برکه های آب شیرین اند. اکثر ماهی های آب شیرین گرم آبی هستند ولی گونه هایی نیز مختص آب های سرد و معتدل وجود دارد.

 ماهیان زینتی  آب شور

ساکن دریاها و اقیانوس ها هستند البته بیشتر گونه های زینتی آب شور ساکن صخره های مرجانی اند. تنوع این ماهی ها از ماهیان زینتی آب شیرین بیشتر است.

گروهی نیز قابلیت زندگی در آب شور و آب شیرین را دارند یعنی آب نیمه شور

( مجله تفریحی زمزار)

 

همچنین ببینید

پروانه ماهی ماسک‌دار (راکون خط قرمز) (Chaetodon Lunula - Raccoon butterflyfish)

پروانه ماهي ماسک‌دار (راکون خط قرمز)

پروانه ماهی ماسک‌دار (راکون خط قرمز) (Chaetodon Lunula – Raccoon butterflyfish) پروانه ماهي راکون خط قرمز (ماسک دار) …