گل، طبیعت و سلامت
گل، طبیعت و سلامت

گل مصنوعی یا گل طبیعی؟

گل، طبیعت و سلامت؛

شیوه ی زندگی صنعتی امروز بخش بزرگی از سلامت روح و روان ما را درگیر آزردگی نموده که در معنای زندگی سالم و شاد نمی گنجد و هر چه پیش می رویم، این ابتلاء ریشه دارتر می شود

زمانی با صدای خوش پرندگان و صدای آب روان از خواب بیدار می شدیم و اکنون با صدای ناخوشایند بوق و زنگ از خواب می پریم
زمانی با نسیم کوهساران و گل های خوش رنگ و بو و زیبای گل های محمدی، اطلسی و بنفشه و شقایق که روح و روان را تلطیف می کرد، روز را می گذراندیم و اکنون به جایش گل های مصنوعی آپارتمانی، هوای پر دود و آلوده است و به جای قدم زدن در کوچه های پر از اقاقیا روی آسفالت های داغ و چشمه سارهای با آب زلال، به جوی های پر از زباله و راکد می نگریم

گل، طبیعت و سلامت
گل، طبیعت و سلامت

ارائه ی راهکارهایی برای رسیدن به تعادل با زندگی ماشینی و روش هایی، برای کاستن از فشارهای روحی الزامیست. اکنون در طبیعت راه حل های ساده ای وجود دارد که می تواند در ارتقای سلامت روحی افراد مؤثر باشد

در کنار گل ها احساسات شادی آور افزایش پیدا می کند و حس رضایت زندگی شدت می گیرد. گل ها رفتار اجتماعی را در جهت مثبت تغییر می دهند؛ به طوری که باور آن مشکل است.

(زمزار)

همچنین ببینید

طبیعت

جملات بزرگان درباره طبیعت

( سخنان حکیمانه ) جملات بزرگان درباره طبیعت هر كه درختي بنشاند خدا به اندازه …